Tổng hợp

Xử phạt hành chính đối với cá nhân có nhiều hành vi vi phạm

Xử phạt hành chính đối với cá nhân có nhiều hành vi vi phạm. Quy định về việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Bạn đang xem: Xử phạt hành chính đối với cá nhân có nhiều hành vi vi phạm

Tóm tắt câu hỏi:

Trong trường hợp cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong một lần thì lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Trước hết, vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do các cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính (khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012). Và việc xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Căn cứ theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì khi phát hiện ra hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào hành vi vi phạm, mức độ vi phạm để thực hiện việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hành chính. Chỉ trừ một số trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản, cụ thể được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân; 500.000 đồng đối với tổ chức (theo quy định rại Điều 56, 57 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

Theo quy định tại Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính thì mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, đảm bảo tính công bằng, đúng quy định của pháp luật. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng. Và chỉ thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. 

Luật sư tư vấn pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính:

Trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Khoản 1 Điều 67 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có quy định:

“Điều 67. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính….”.

Dựa trên những căn cứ nêu trên, có thể thấy, trong trường hợp một cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong một lần phát hiện vi phạm hành chính, thì sẽ thực hiện việc lập biên bản thì ghi rõ từng hành vi mà người đó đã vi phạm trong biên bản. Đồng thời, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính sẽ ra một quyết định xử phạt, trong quyết định xử phạt nêu rõ hình thức, mức phạt đối với từng hành vi vi phạm. 

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!