Tổng hợp

Ưu điểm và hạn chế của công ty TNHH MTV với doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đều là doanh nghiệp một chủ sở hữu. Tuy nhiên, so với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những ưu điểm và hạn chế nhất định.

Khoản 1, Điều 63, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”.

Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Bạn đang xem: Ưu điểm và hạn chế của công ty TNHH MTV với doanh nghiệp tư nhân

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đều là doanh nghiệp một chủ sở hữu, quốc tịch của chủ đầu tư đều là Việt Nam hoặc nước ngoài và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005. Tuy nhiên, so với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Cụ thể như sau:

Về ưu điểm:

– Chủ đầu tư: chủ đầu tư của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, đối tượng mở rộng hơn so với doanh nghiệp tư nhân (chỉ có thể là cá nhân).

– Trách nhiệm tài sản: chủ đầu tư của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ, vì vậy hạn chế được rủi ro khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình – trách nhiệm vô hạn – đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Huy động vốn: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu; trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Về hạn chế: khi tiến hành góp vốn, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản góp vốn sang cho công ty, do đó, làm hạn chế khả năng sử dụng tài sản góp vốn của chủ đầu tư; trong khi đó, chủ doanh nghiệp tư nhân không phải tiến hành thủ tục này.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!