Tổng hợp

Tiêu chuẩn bổ nhiệm kiểm sát viên theo quy định mới nhất

Kiểm sát viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn bổ nhiệm kiểm sát viên theo quy định mới nhất

Kiểm sát viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Tiêu chuẩn kiểm sát viên nhân dân được quy định cụ thể trong Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2014 như sau:

1. Tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên

– Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

– Có trình độ cử nhân luật trở lên.

– Đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

– Có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của Luật này.

– Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Ngạch Kiểm sát viên

– Ngạch Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân gồm có:Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp; Kiểm sát viên trung cấp; Kiểm sát viên sơ cấp.

– Ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể được bố trí bốn ngạch Kiểm sát viên; ở Viện kiểm sát quân sự trung ương có Viện trưởng là Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có thể được bố trí các ngạch Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp; các Viện kiểm sát khác có thể được bố trí các ngạch Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp

Người có đủ tiêu chuẩn quy định và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp của Viện kiểm sát quân sự:

– Có thời gian làm công tác pháp luật từ 04 năm trở lên;

– Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

– Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp.

4. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp

Người có đủ tiêu chuẩn quy định và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên trung cấp của Viện kiểm sát quân sự:

– Đã là Kiểm sát viên sơ cấp ít nhất 05 năm;

– Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

– Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên sơ cấp;

– Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên trung cấp.

5. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp

Người có đủ tiêu chuẩn quy định và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân; nếu là sĩ quan quân đội tại ngũ thì có thể được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát quân sự:

Lut sư tư vn pháp lut trc tuyến qua tng đài:     

– Đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 05 năm;

– Có năng lực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp;

– Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên cấp dưới;

– Đã trúng tuyển kỳ thi vào ngạch Kiểm sát viên cao cấp.

6. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

– Đã là Kiểm sát viên cao cấp ít nhất 05 năm;

– Có năng lực chỉ đạo, điều hành công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Có năng lực giải quyết những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!