Tổng hợp

Thuế bảo vệ môi trường là gì? Đối tượng, biểu thuế và cách tính?

Thuế bảo vệ môi trường là gì? Thuế bảo vệ môi trường tiếng Anh là gì? Đối tượng, biểu thuế, cách tính thuế bảo vệ môi trường? Một số các quy định khác về thuế bảo vệ môi trường? Phân biệt thuế bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường?

Bạn đang xem: Thuế bảo vệ môi trường là gì? Đối tượng, biểu thuế và cách tính?

Để đảm bảo cho mọi hoạt động trong đời sống xã hội được cân bằng và phát triển, pháp luật nước ta đã ban hành các văn bản luật và dưới luật nhằm mục đích điều chỉnh hành vi con người theo một thể thống nhất. Và một vấn đề hiện nay đang được báo động đó chính là ô nhiễm môi trường, mặc dù Chính phủ đã ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường nhưng mức độ tàn phá môi trường vẫn không hề giảm. Vậy thuế bảo vệ môi trường là gì? Đối tượng, biểu thuế, cách tính thuế bảo vệ môi trường?

Căn cứ pháp lý:

– Luật thuế bảo vệ môi trường 2014

1. Thuế bảo vệ môi trường là gì?

Luật thuế bảo vệ môi trường được ban hành có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xã hội nước ta, nó tạo ra khuôn khổ pháp lý đồng bộ, ổn định điều chỉnh toàn diện các hành vi tác động tiêu cực đến môi trường, khắc phục hạn chế trong các chính sách thu trước đây, tạo nguồn lực tài chính bù đắp chi phí bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển bền vững, đồng thời đáp ứng việc thực hiện cam kết quốc tế phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

Theo đó, thuế bảo vệ môi trường được quy định tại Luật thuế bảo vệ môi trường như sau: “Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.”

Thuế bảo vệ môi trường làm tăng giá sản phẩm, hàng hóa. Từ đó, có thể sử dụng thuế để kích thích và điều chỉnh sản xuất và tiêu dùng theo hướng bảo vệ môi trường. Đối với cả người tiêu dùng và nhà sản xuất thì thuế môi trường sẽ có nhiều tác dụng khuyến khích, điều chỉnh định hướng sản xuất và tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường hơn. Với mục đích như vậy sẽ góp phần tiết kiệm cá nhân, tiết kiệm xã hội, giảm ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường, giải chi phí xử lý ô nhiễm.

2. Thuế bảo vệ môi trường tiếng Anh là gì?

Thuế bảo vệ môi trường tiếng Anh là: Environmental Protection tax

Thuế bảo vệ môi trường Environmental Protection tax
Ô nhiễm Polluted
Biểu thuế Tax table
Đối tượng Object
Người nộp thuế Taxpayers
Tuyệt đối Absolute

3. Đối tượng, biểu thuế, cách tính thuế bảo vệ môi trường:

Thứ nhất, đối tượng chịu thuế

– Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

+Xăng, trừ etanol;

+ Nhiên liệu bay;

+ Dầu diezel;

+ Dầu hỏa;

+ Dầu mazut;

+ Dầu nhờn;

+ Mỡ nhờn.

– Than đá, bao gồm:

+ Than nâu;

+Than an-tra-xít (antraxit);

+ Than mỡ;

+ Than đá khác.

 • Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC).
 • Túi ni lông thuộc diện chịu thuế.
 • Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng.
 • Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng.
 • Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng.
 • Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng.
 • Trường hợp xét thấy cần thiết phải bổ sung đối tượng chịu thuế khác cho phù hợp với từng thời kỳ thì Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quy định.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Thứ hai, biểu thuế

Mức thuế tuyệt đối được quy định theo Biểu khung thuế dưới đây:

Số thứ tự Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế

(đồng/1 đơn vị hàng hóa)

I Xăng, dầu, mỡ nhờn
1 Xăng, trừ etanol Lít 1.000-4.000
2 Nhiên liệu bay Lít 1.000-3.000
3 Dầu diezel Lít 500-2.000
4 Dầu hỏa Lít 300-2.000
5 Dầu mazut Lít 300-2.000
6 Dầu nhờn Lít 300-2.000
7 Mỡ nhờn Kg 300-2.000
II Than đá
1 Than nâu Tấn 10.000-30.000
2 Than an-tra-xít (antraxit) Tấn 20.000-50.000
3 Than mỡ Tấn 10.000-30.000
4 Than đá khác Tấn 10.000-30.000
III Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) kg 1.000-5.000
IV Túi ni lông thuộc diện chịu thuế kg 30.000-50.000
V Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng kg 500-2.000
VI Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000-3.000
VII Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000-3.000
VIII Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng kg 1.000-3.000

Thứ ba, cách tính thuế

Căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là số lượng hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối. Thuế BVMT tính theo công thức sau:

Thuế bảo vệ môi trường phải nộp = Số lượng đơn vị hàng hoá tính thuế x Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị hàng hoá

Trong đó:

Số lượng hàng hóa tính thuế được quy định như sau:

– Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho, khuyến mại, quảng cáo.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu, số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng hàng hóa nhập khẩu.

– Đối với hàng hoá là nhiên liệu hỗn hợp chứa xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch và nhiên liệu sinh học: số lượng hàng hoá tính thuế là số lượng xăng, dầu,

Số lượng xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch tính thuế = Số lượng nhiên liệu hỗn hợp nhập khẩu, sản xuất bán ra, tiêu dùng, trao đổi, tặng cho x Tỷ lệ % xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hoá thạch có trong nhiên liệu hỗn hợp

4. Một số các quy định khác về thuế bảo vệ môi trường:

Thứ nhất, đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường

– Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

– Hàng hóa quy định tại Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường không chịu thuế bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:

+ Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam; hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam trên cơ sở Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc thỏa thuận giữa cơ quan, người đại diện được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài ủy quyền theo quy định của pháp luật;

+ Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật;

+ Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.

Thứ hai, người nộp thuế

– Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này.

– Người nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

+ Trường hợp ủy thác nhập khẩu hàng hóa thì người nhận ủy thác nhập khẩu là người nộp thuế;

+ Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế.

Thứ ba, thời điểm tính thuế

 • Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa.
 • Đối với hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế là thời điểm đưa hàng hóa vào sử dụng.
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
 • Đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra.

Thứ tư, hoàn thuế

Người nộp thuế bảo vệ môi trường được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau:

 • Hàng hóa nhập khẩu còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan được tái xuất khẩu ra nước ngoài;
 • Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua đại lý tại Việt Nam; xăng, dầu bán cho phương tiện vận tải của hãng nước ngoài trên tuyến đường qua cảng Việt Nam hoặc phương tiện vận tải của Việt Nam trên tuyến đường vận tải quốc tế theo quy định của pháp luật;
 • Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu theo phương thức kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất.
 • Hàng hóa nhập khẩu do người nhập khẩu tái xuất khẩu ra nước ngoài;
 • Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm theo quy định của pháp luật khi tái xuất khẩu ra nước ngoài.

5. Phân biệt thuế bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường:

Thứ nhất, giống nhau

Đều là các công cụ kinh tế đánh vào thu nhập bằng tiền của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các công cụ này chỉ áp dụng hiệu quả trong nền kinh tế thị trường

Thứ hai, khác nhau

Tiêu chí Thuế bảo vệ môi trường Phí bảo vệ môi trường
Khái niệm Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu của ngân sách nhà nước. Nhằm điều tiết các hoạt động có ảnh hưởng tới môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Thuế bảo vệ môi trường được xem là một loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Đánh thuế môi trường là hình thức hạn chế một sản phẩm hay hoạt động không có lợi cho môi trường

Phí bảo vệ môi trường là khoản thu của Nhà nước. Nhằm bù đắp một phần chi phí thường xuyên và không thường xuyên để xây dựng, bảo dưỡng môi trường. Đồng thời tổ chức quản lý hành chính của nhà nước đối với hoạt động của người nộp thuế.
Chủ thể ban hành Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước khác theo thẩm quyền
Mục tiêu Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước lấy từ người gây ô nhiễm và gây thiệt hại cho môi trường để bù đắp cho các chi phí xã hội. – Làm thay đổi hành vi của người gây ô nhiễm;

– Ngăn ngừa xả thải ra môi trường các chất ô nhiễm có thể xử lý được

– Tăng nguồn thu nhập để chi trả cho những hoạt động cải thiện môi trường.

Tính chất -Không mang tính đối giá

-Không mang tính hoàn trả trực tiếp

-Mang tính đối giá

-Mang tính hoàn trả trực tiếp

Tầm quan trọng Cao hơn Thấp hơn
Tính lợi ích Không liên quan trực tiếp đến lợi ích của người nộp Liên quan trực tiếp đến lợi ích của người nộp
Tính ổn định Có tính ổn định cao, ít thay đổi Tính ổn định thấp, có thể thay đổi nhanh
Chủ thể chịu trách nhiệm trả Người tiêu dùng là người chịu thuế nhưng người sản xuất là người nộp thay Người chịu phí và người nộp phí BVMT là người xả thải ra môi trường
Mức độ liên quan đến quy mô đối tượng Mức độ liên quan đến quy mô đối tượng thấp Hầu như liên quan trực tiếp đến quy mô sử dụng dịch vụ
Chủ thể có quyền thu Chỉ có Nhà nước Nhà nước hoặc các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hoặc được uỷ quyền

Trên đây là nội dung tư vấn của AZ Solutions về thuế bảo vệ môi trường là gì và đối tượng, biểu thuế, cách tính thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp quý khách hàng có thắc mắc về vấn đề nêu trên hoặc các vấn đề liên quan xin vui lòng liên hệ để được giải đáp cụ thể.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!