Tổng hợp

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm trở lên mới nhất năm 2022

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm trở lên mới nhất năm 2022. Đối tượng, phạm vi, quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên theo quy định mới nhất.

Bạn đang xem: Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm trở lên mới nhất năm 2022

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện, thể chế hóa bằng Luật bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, các đối tượng quy định trong Luật này phải tham gia bảo hiểm y tế.

quyen-loi-khi-tham-gia-bao-hiem-y-te-tu-du-5-nam-tro-len

Tư vấn các quyền lợi khi tham gia BHYT trực tuyến miễn phí:

Thứ nhất, về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, Nghị định 105/ 2014/NĐ-CP quy định chi tiết nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm:

– Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bao gồm:

+ Người lao động;

+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

– Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng:

+  Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

+ Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

+ Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an và thân nhân của họ;

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

+ Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

+ Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

+ Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

+ Trẻ em dưới 6 tuổi;

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

+ Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

+ Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

+ Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

– Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

+ Học sinh, sinh viên.

– Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng trên.

Thứ hai, về phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế:

Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả những khoản chi phí sau:

– Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

– Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại điểm a, d, e, g, h, i Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật;

Thứ ba, về quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm trở lên:

Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, từ ngày 1/1/2015, người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP có hướng dẫn cụ thể như sau:

“Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự ý đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.”

Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” nếu có đủ hai điều kiện sau:

– Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm trở lên tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám, chữa bệnh;

– Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.

Khi đó những người đang cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ không phải thanh toán phần cùng chi trả này nữa.

Từ những phân tích trên, những người tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm trở lên sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến và không phải chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh đang cùng chi trả khi được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”.

1. Ưu đãi cho người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục:

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi tham gia Bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, vừa qua 30/7/2016 tôi bị nhồi máu cơ tim chuyển viện đúng tuyến đặt 2 stent, tổng chi phí tôi phải trả là 68.432.000 đồng. Vậy theo quyền lợi của người đóng Bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục tôi có nhận lại số tiền vượt quá 6 tháng lương theo quy định hay không?

Luật sư tư vấn:

Tại Khoản 15 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có quy định như sau:

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

….

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

Tại Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế có quy định như sau:

Điều 4. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và Điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế và Khoản 4, Khoản 5 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

………

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

Theo thông tin bạn trình bày bạn tham gia Bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, vừa qua 30/7/2016 bạn bị nhồi máu cơ tim chuyển viện đúng tuyến đặt 2 stent , tổng chi phí bạn phải trả là 68.432.000 đồng. Căn cứ theo các quy định trên thì nếu bạn đáp ứng được các điều kiện sau thì bạn sẽ được được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể điều kiện như sau:

+ Có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh.

+ Chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Do vậy, nếu đáp ứng được các điều kiện trên thì bạn sẽ được được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

2. Tính thời gian tham gia bảo hiểm liên tục hưởng bảo hiểm y tế 5 năm:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào anh chị. Em có 1 vấn đề về bảo hiểm xã hội mong được anh chị tư vấn a. Em đã đi làm và tham gia bảo hiểm ở công ty cũ từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 4 năm 2016 sau đó em nghỉ và chuyển công ty khác. Đến tháng 7 năm 2016 em tiếp tục đóng bảo hiểm tại công ty mới. Theo em tìm hiểu thì thời gian đủ 5 năm tham gia bảo hiểm liên tục của em sẽ vẫn được tính trong 2 tháng gian đoạn chuyển công ty, nhưng khi em được cấp thẻ bảo hiểm tại công ty mới thì thời gian tham gia bảo hiểm liên tục 5 năm của em lại được tính từ tháng 7/2021.

Em có thắc mắc và yêu cầu bên bảo hiểm làm lại thi họ báo là không được dù chỉ gián đoạn 1 tháng. Họ còn giải thích rằng chỉ có trường hợp em nghỉ công ty cũ và tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện thì mới được tính gián đoạn như vậy. Em xin hỏi trong trường hợp của em bên bảo hiểm làm như vậy có đúng không a? Rất mong nhận được tư vấn từ phía công ty. E cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo bạn trình bày, bạn có tham gia bảo hiểm y tế ở công ty cũ từ tháng 1/2012 đến tháng 4/2016 ( 4 năm 3 tháng tương đương với 51 tháng). Sau đó bạn nghỉ việc và chuyển đến công ty khác và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty mới từ tháng 7/2016 (gián đoạn 2 tháng).

Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau:

d) Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng;”

Theo đó, trước năm 2015 thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc phải liên tục không bị gián đoạn. Từ ngày 1/1/2015 thì thời gian tham gia bảo hiểm y tế có thể bị gián đoạn tối đã không quá 03 tháng.

Như vậy, việc tham gia bảo hiểm y tế được tính là liên tục khi thời hạn sử dụng ghi trên bảo hiểm y tế lần sau nối liền với ngày hết hạn của thẻ lần trước. Từ ngày 1/1/2015 thì bạn có thời gian gián đoạn 2 tháng (5/2016-7/2016) vẫn được công nhận thời gian tham gia bảo hiểm. Nên thời điểm đủ 5 năm liên tục của bạn sẽ được xác định là tháng 1/2017. Do đó, thẻ bảo hiểm y tế của bạn ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục từ 7/2021 là không đúng theo quy định. Để đảm bảo quyền lợi cho bạn, bạn nên đến cơ quan bảo hiểm xã hội để thông báo đổi thẻ bảo hiểm y tế. Nếu cơ quan bảo hiểm không giải quyết thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Phòng lao động thương binh xã hội.

3. Thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người đóng bảo hiểm y tế đủ 5 năm:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư. Tôi đã đóng BHYT trên 5 năm và trên thẻ có xác nhận thời gian đóng 5 năm liên tục. Thời gian vừa rồi từ tháng 2/2016, tôi đã nhập viện đúng tuyến và phải thanh toán chi phí khám, chữa bệnh là 10.950.000 đồng trong cùng 1 năm. Hiện tại vẫn chưa xuất viện (chi phí sẽ tăng thêm sau khi tôi xuất viện). Tôi đã tìm hiểu luật và biết mình thuộc đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Xin luật sư tư vấn cho một số thắc mắc bên dưới:

1/ Trong trường hợp này tôi cần làm những chứng từ gì và gửi hồ sơ cho cơ quan nào để nhận lại số tiền đã thanh toán.

2/ Cơ quan bảo hiểm xã hội hay là bệnh viện sẽ hoàn trả tiền sau khi tôi hoàn thành tất cả hồ sơ?

3/ Thời gian để nhận lại tiền là bao nhiêu ngày?

Xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tếkhi bạn đi khám bệnh bạn sẽ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh.

“Điều 8. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.”

Về việc bạn đóng bảo hiểm đủ 5 năm thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo điểm e) Khoản 1 Điều 22 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau: e) Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả của người bệnh để xác định số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm cho người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT.

Ví dụ 12: Đến ngày 01/5/2015, ông A có thời gian tham gia BHYT liên tục 60 tháng và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế từ ngày 01/01/2015 đến ngày 01/5/2015 là 7 triệu đồng (lớn hơn 6 tháng lương cơ sở). Từ ngày 01/5/2015 đến hết ngày 31/12/2015, ông A được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Về việc thanh toán và cơ quan giải quyết được quy định theo Điều 15 và Điều 16 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC như sau:

Về hồ sơ:

– Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT lập theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

– Các thủ tục, giấy tờ mang theo khi đi khám bệnh (thẻ bảo hiểm y tế có ảnh).

– Giấy ra viện.

– Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).

Về thanh toán:

– Người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh có trách nhiệm nộp hồ sơ cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú.

– Tổ chức Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh và lập Giấy biên nhận hồ sơ. Những hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì yêu cầu bổ sung cho đủ;

+ Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán phải hoàn thành việc giám định BHYT và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp cho người bệnh. Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+ Tổng hợp số tiền đã thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh và trừ vào nguồn kinh phí được sử dụng của cơ sở y tế nơi người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

4. Thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục được hiểu như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Dạ Kính Chào Luật Sư: tôi 71 tuổi đã mua BHYT tự nguyện từ 2012 đến nay nhưng vì không biết phải giữ thẻ Bảo hiểm y tế 5 năm để khi cần hưởng quyền lợi, giờ tôi chỉ còn thẻ BHYT của các năm 2015, 2016 và đang xài thẻ 2017 nhưng tôi còn giữ đủ các phiếu khám bệnh của bảo hiểm y tế từ 2014 và các năm kế tiếp cho đến nay. Vậy kính Luật Sư tôi có thể đem các mã số thẻ đó xin in lại thẻ cũ để cho có đủ 5 thẻ được không ạ? Rất chân thành cám ơn Luật Sư đã tư vấn.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điểm d) Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC:

– Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng;

– Người lao động được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài, thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian học tập hoặc công tác tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi;

– Người lao động đi lao động tại nước ngoài, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia BHYT thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm toàn bộ thời gian đi lao động tại nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT;

– Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm nếu không tham gia BHYT theo các nhóm khác, thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

Như vậy, nếu bạn có thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 60 tháng trở lên, không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC, trường hợp có gián đoạn thì tối đa không quá 03 tháng thì bạn sẽ được thể hiện thời gian tham gia liên tục bảo hiểm y tế là 60 tháng và hưởng các chế độ liên quan.

Để được thể hiện thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế là 05 năm liên tục thì bạn liên hệ tới cơ quan bảo hiểm y tế nơi đã cấp thẻ bảo hiểm y tế để xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm y tế trước đây.

5. Tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi có câu hỏi như sau muốn xin sự tư vấn của luật sư:

1. Tôi hiện đang công tác tại công ty và đã đóng bảo hiểm được 3 năm 6 tháng. Tôi đã làm đơn xin nghỉ và được lãnh đạo công ty đồng ý cho nghỉ bắt đầu từ ngày 31/7/2017 và dừng đóng bảo hiểm tại thời điểm đó. Tôi muốn hỏi nếu tôi mua bảo hiểm y tế tự nguyện thì có được tính nối tiếp với thời gian đóng bảo hiểm ghi trên không? Nghĩa là tính nối tiếp thời gian cho đạt mốc đóng bảo hiểm y tế 05 năm liên tục, và nếu mua bảo hiểm y tế tự nguyện thì mua vào thời gian nào là hợp lý.

2. Nếu tôi mua bảo hiểm y tế tự nguyện tại địa phương tôi đang sinh sống và đăng ký thường trú, nhưng do hoàn cảnh tôi chuyển đến nơi khác sinh sống và có đăng ký tạm trú tại nơi mới thì thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện đó có được khám chữa bệnh coi như đúng tuyến không? Khi đi khám chữa bệnh tại địa phương tôi đăng ký tạm trú thì tôi phải mang những giấy tờ gì để được hưởng như khám chữa bệnh đúng tuyến. Xin nhờ luật sư tư vấn giúp.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điểm đ) khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

“đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;”

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với trường hợp đóng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là 100% khi khám chữa bệnh đúng tuyến nếu như có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Đây là mức tối đa dành cho những người tham gia bảo hiểm y tế liên tục trong thời gian dài.

Theo quy định tại điểm đ) khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn như sau:

“d) Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng;

Người lao động được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài, thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian học tập hoặc công tác tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi;

Người lao động đi lao động tại nước ngoài, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về nước nếu tham gia BHYT thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm toàn bộ thời gian đi lao động tại nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT;

…”

Do đó, sau khi nghỉ việc bạn có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, thời gian ngắt quãng tối đa không quá 03 tháng thì vẫn được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục.

tinh-thoi-gina-tham-gia-bao-hiem-y-te-5-nam-lien-tuc-the-nao

Luật sư tư vấn tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục:

Khi bạn đã mua bảo hiểm tại nơi bạn thường trú và chuyển sang nơi ở khác nơi đăng ký thường trú, nếu bạn không đăng ký thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì khi bạn khám chữa bệnh ở cơ sở y tế khác bạn phải liên hệ với nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để xin cấp giấy chuyển tuyến. Nếu có giấy chuyển tuyến thì khi đi khám bệnh bạn sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán, nếu không có giấy chuyển tuyến tức có nghĩa là khám bệnh trái tuyến thì sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế.

Khi bạn đi điều trị nội trú, nếu đúng tuyến thì mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ cao hơn so với trường hợp đi chữa bệnh trái tuyến.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!