Tổng hợp

Quy định về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu

Quy định về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu. Các bước đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu? Xử phạt khi không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Bạn đang xem: Quy định về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu

Hoạt động đấu thầu là tổng hợp các quy trình được thực hiện một cách tuần tự từ việc lập hồ sơ mời thầu – thẩm định hồ sơ mời thầu – phát hành hồ sơ mời thầu – thẩm định, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư… đảm bảo tính chặt chẽ, thống nhất trong việc thực hiện quy trình về đấu thầu. Trong đó, một trong những bước cần phải thực hiện trong quá trình thực hiện hoạt động đấu thầu, cần phải thực hiện là việc đăng tải kế hoạch, thông tin về đấu thầu, gói thầu, về đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu hoặc báo đấu thầu.

Vậy quy định của pháp luật về nội dung này được thực hiện như thế nào. Để giải quyết về vấn đề này, trong phạm vi bài viết, đội ngũ luật sư và chuyên viên Luật Dương gia sẽ đề cập đến các quy định của pháp luật hiện hành về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia. Cụ thể:

Hiện nay, quy định về nội dung về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia được quy định trong Luật đấu thầu năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT. Cụ thể như sau:

Trước hết, “hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” theo quy định tại khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, được hiểu là một hệ thống dữ liệu điện tử, công nghệ thông tin được xây dựng, tạo lập và quản lý bởi các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu, nhằm mục đích quản lý, kiểm tra các thông tin về hoạt động đấu thầu cũng như thực hiện hoạt động đấu thầu qua mạng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu năm 2013, trong các nội dung bắt buộc phải được đăng tải trên mạng thông tin đấu thầu quốc gia thì có đề cập đến việc đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điểm a khoản 1 Điều 8 Luật đấu thầu năm 2013).

Đối việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia, trong quy định của pháp luật về đấu thầu có quy định như sau:

Thứ nhấtvề trách nhiệm cung cấp thông tin cũng như đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định 30/2015/NĐ-CP thì bên mời thầu phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Bộ Kế hoạch và đầu tư để thực hiện việc đăng tải thông tin lên mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, cần lưu ý, trường hợp chủ đầu tư chưa thể thành lập hoặc lựa chọn được bên mời thầu thì trường hợp này, trách nhiệm cung cấp thông tin để đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia thuộc về trách nhiệm của chủ đầu tư (Điều 8 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT).

Và sau khi nhận được thông tin từ bên mời thầu thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin này lên mạng đấu thầu quốc gia.

Thứ haivề những nội dung chủ yếu được thể hiện trong thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ theo các nội dung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định tại Chương 3 Luật đấu thầu năm 2013, Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT có thể xác định, những nội dung cần có trong thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải lên mạng đấu thầu quốc gia sẽ bao gồm những nội dung sau:

Một là, tên của gói thầu. Tên của gói thầu phải thể hiện được tính chất, cũng như các vấn đề liên quan đến phạm vi công việc của gói thầu, ví dụ: gói thầu xây lắp, gói thầu mua sắm hàng hóa…

Hai là, thông tin về giá gói thầu.

Giá của gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức độ đầu tư, nguồn vốn đầu tư được hoạch định và phê duyệt.

Ba là, thông tin về hình thức lựa chọn nhà thầu:

Trong thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải phải thể hiện rõ các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy mô, tính chất của từng gói thầu, từng dự án:  lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế, lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, hay chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp , hay tự thực hiện…

Thứ ba, về quy trình đăng tải thông tin về đấu thầu.

Về quy trình đăng tải thông tin về đấu thầu, căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 30/2015/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT thì bên mời thầu sẽ tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trực tuyến.

Việc đăng tải được thực hiện trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ thời điểm (ngày) ban hành văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Nếu những gói thầu, những dự án mà được xác định nằm trong danh mục bí mật nhà nước thì việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia vẫn được thực hiện công khai, nhưng sẽ có những yêu cầu nhất định để đảm bảo việc công khai này vẫn đảm bảo những yêu cầu của pháp luật về đảm bảo bí mật nhà nước.

Về quy trình tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện theo các bước tuần tự như sau:

Bước 1: Bên mời thầu thực hiện việc đăng nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc đăng nhập này được thực hiện theo tuần tự như sau: Bên mời thầu vào trang web có địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn (địa chỉ của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC). Sau đó, nhấn vào nút “Đăng nhập” trên trang chủ của hệ thống này, nhập các thông tin cần thiết để đăng nhập (thông tin mật khẩu chứng minh thư số của bên mời thầu).

Bước 2: Nhập thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sau khi đã đăng nhập được vào hệ thống thì tiếp tục chọn mục “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu” để nhập các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần đăng tải theo hướng dẫn của hệ thống, đồng thời lưu thông tin về dự án, gói thầu.

Bước 3: Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sau khi hoàn tất quá trình nhập thông tin, thì nhấp nút lệnh để hoàn tất quá trình đăng tải kể hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia.

Thứ ba, về thời hạn đăng tải thông tin về đấu thầu.

Thời hạn đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, như đã phân tích được xác định là 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát hành văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Như vậy, qua phân tích nêu trên, việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một nội dung quan trong trong các bước thực hiện hoạt động đấu thầu. Việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các thông tin đấu thầu khác là cơ sở để công khai các nội dung về đấu thầu, để các nhà thầu có thể tiếp cận nguồn thông tin về đấu thầu, trên cơ sở đó, có kế hoạch chuẩn bị hồ sơ cũng như nghiên cứu thông tin về gói thầu, về dự án phù hợp để tham gia hoạt động đấu thầu. Chính bởi vậy, việc thực hiện quy trình về đăng tải thông tin cũng phải được thực hiện theo những trình tự nhất định, cũng như phải đảm bảo các yêu cầu nhất định theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

1. Xử lý khi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu bị muộn?

Tóm tắt câu hỏi:

Thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn hơn 7 ngày phải làm sao? Phương án xử lý như thế nào? Và thủ tục để tiến hành sửa đổi lại như thế nào? Xin cảm ơn?

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 10/2015/TT-BKHDT thì:

“Bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành. Trường hợp chủ đầu tư chưa thành lập hoặc chưa lựa chọn được bên mời thầu thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm đăng tải theo quy định.”

Như vậy, theo quy định thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trong vòng 7 ngày kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành. Do đó, tất cả các vi phạm về việc đăng tải thông tin sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

“Điều 22: Vi phạm về đăng tải thông tin trong đấu thầu

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư muộn hơn so với quy định nhưng trước thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sau thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Đăng tải thông tin về đấu thầu không đầy đủ nội dung hoặc không đúng thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng tải các thông tin về đấu thầu.”

 Luật sư tư vấn thời hạn đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu:

Cũng theo đó, trong trường hợp phát hiện những sai sót cần chỉnh lý, bổ sung, bạn có thể tiến hành theo quy định tại Điều 9 Thông tư 10/2015/TT-BKHDT như sau: 

“1. Trường hợp cần điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho nội dung điều chỉnh này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho nội dung khác đã được phê duyệt trước đó. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh phải được đăng tải trước ngày có thời điểm đóng thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.“

2. Đối với phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, khi đủ điều kiện để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì chỉ lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt cho phần công việc này mà không phải lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt lại cho phần công việc khác đã được phê duyệt trước đó.

2. Các bước tiến hành đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tóm tắt câu hỏi:

Nhờ luật sư tư vấn giúp: Đơn vị tôi vừa có quyêt định của ủy ban tỉnh về phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một loại thuốc theo hình thức CHỈ ĐỊNH THẦU, tôi muốn đăng tải kết quả này thì theo các bước như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Từ ngày 01/11/2015, Báo Đấu thầu ngừng hỗ trợ việc đăng tải thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bên mời thầu đăng ký chứng thư số và tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định thông tin về đấu thầu như sau:

“1.Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhàu thầu, nhà đầu tư;

b) Thông báo mời quan tâm, thông quá mời sơ tuyển;

…”

Đơn vị bạn vừa có quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một loại thuốc theo hình thức chỉ định thầu thì bắt buộc phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định trên.

quy-dinh-ve-viec-dang-tai-ke-hoach-lua-chon-nha-thau

Luật sư tư vấn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quy trình đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

Căn cứ Điều 8 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT, Bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành. Trường hợp chủ đầu tư chưa thành lập hoặc chưa lựa chọn được bên mời thầu thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm đăng tải theo quy định.

Khoản 1 Điều 11 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định, đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện như sau:

+ Bước 1: Bên mời thầu nhấn nút Đăng nhập trên trang chủ và nhập mật khẩu chứng thư số của bên mời thầu để đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Bước 2: Chọn mục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc mục Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trong “Lựa chọn nhà đầu tư” để nhập và lưu thông tin dự án, gói thầu;

+ Bước 3: Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

3. Không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu bị phạt như thế nào?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo quy định của Luật đấu thầu 2013 các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

+  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

+  Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

+  Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

+  Danh sách ngắn;

+  Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

+  Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

+  Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

+  Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

+  Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

+  Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

+  Thông tin khác có liên quan.

Bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành. Trường hợp chủ đầu tư chưa thành lập hoặc chưa lựa chọn được bên mời thầu thì chủ đầu tư phải có trách nhiệm đăng tải theo quy định.

Hiện tại, nếu như bên mời thầu vi phạm về việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ áp dụng theo Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (hiệu lực đến hết ngày 14/07/2016).

Đến ngày 15/07/2016 khi Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có hiệu lực áp dụng, nếu chậm đăng tải, không đầy đủ nội dung đăng tải …sẽ bị xử phạt như sau:

Điều 22. Vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư muộn hơn so với quy định nhưng trước thời Điểm thông báo mời thầu, gửi thư mi thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sau thời Điểm thông báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Đăng tải thông tin về đấu thầu không đầy đủ nội dung hoặc không đúng thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng tải các thông tin về đấu thầu.

Theo đó, tất cả các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sẽ được áp dụng theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!