Tổng hợp

Quy định về thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học

Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học là gì? Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có tên tiếng Anh là gì? Điều kiện thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học? Thủ tục để phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo?

Bạn đang xem: Quy định về thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học

Khi xã hội ngày càng trở nên phát triển thì việc đào tạo giáo dục cũng ngày càng được Đảng và Nhà nước ta chú trọng đên hơn trước rất nhiều. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học của học sinh, sinh viên thì cũng có các chính sách về việc đưa trường học đến gần hơn với học sinh sinh viên. Do đó, các nhà làm luật và Bộ giáo dục và Đào tạo đã đưa nội dung về việc thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học vào quy định của pháp luật hiện hành. Vậy quy định về thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học bao gồm các nội dung gì? Trong nội dung bai viết dưới đây, chúng tôi sẽ gửi tớ quý bạn đọc nội dung liên quan đến vấn đề này như sau:

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại:

Cơ sở pháp lý: Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

1. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học là gì?

Giáo dục đại học, bất kỳ loại hình giáo dục khác nhau được cung cấp trong các cơ sở giáo dục sau trung học và thường ghi vào cuối khóa học, bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghiên cứu cao hơn được nêu tên. Các cơ sở giáo dục đại học không chỉ bao gồm các trường đại học và cao đẳng mà còn có nhiều trường chuyên nghiệp khác nhau cung cấp sự chuẩn bị cho các lĩnh vực như luật, thần học, y học, kinh doanh, âm nhạc và nghệ thuật. Giáo dục đại học cũng bao gồm các trường đào tạo giáo viên, trường cao đẳng cơ sở và học viện công nghệ. Yêu cầu đầu vào cơ bản đối với hầu hết các cơ sở giáo dục đại học là hoàn thành giáo dục trung học và tuổi nhập học thông thường là khoảng 18 tuổi.

Cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đó được xác định là cơ sở giáo dục đại học. Do đó, cơ sở gaiso dục này được xác định là hoạt động khoa học và công nghệ, thực hiện chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và phục vụ cộng đồng. Theo như quy định thì mỗi cơ sở giáo dục đại học sẽ được phép thành lập phân hiệu cơ sở giáo dục đại học. Do đó, trên lãnh thổ Việt Nam có hai loại hình phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học đó là: Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam và Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam, và có nội dung cụ thể:

Thứ nhất, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam

Theo như quy định của pháp luật thì phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam sẽ được hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học chỉ đạo, điều hành về việc thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học.

Đồng thời, theo như quy định của pháp luật thì phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam không có tư cách pháp nhân mà sẽ thuộc cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam không được thành lập cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục đại học, không những thế mà còn phải tuân thủ về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học.

Thứ hai, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam

Đối với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đầu tư thành lập tại Việt Nam thì chỉ được thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện hoạt động.

2. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có tên tiếng Anh là gì?

Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có tên tiếng Anh là: “Branches of higher education institutions”.

3. Điều kiện thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học? 

Như đã nêu ra ở trên thì việc thanh lập phân hiệu giáo dục dại học sẽ được diễn ra với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam và Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam, nên điều kiện để thành lập 2 phân hiệu này cũng đucợ quy định khác nhau:

Thứ nhất, điều kiện để phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo

– Một là cơ sở giáo dục đại học phải có đất đai ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh nơi đặt trụ sở chính. Đồng thời phả có thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định. không những thế mà phân hiệu phải bảo đảm về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên theo nội dung tại đề án thành lập phân hiệu đã cam kết.

– Hai là, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam phải có giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định và điều quan trọng hơn hết đó chính là có chương trình đào tạo đối với các ngành hoặc chuyên ngành đào tạo.

– Ba là, phẩm chất và trình độ đào tạo của đội ngũ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý, bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục

– Bốn là, cơ sở giáo dục đại học phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm hoạt động của phân hiệu

– Năm là, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại Việt Nam phải có quy chế tổ chức, hoạt động và quy chế tài chính nội bộ của phân hiệu.

Thứ hai, đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam theo như quy định của pháp luật giáo dục đại học thì sẽ hoạt động theo quy định đối với cơ sở giáo dục đại học tư thục. Do đó, theo quy định Luật Giáo dục đại học thì phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam được thành lập và hoạt động phải thực hiện một số quy định cụ thể sau đây:

– Một là điều kiện về cơ sở giáo dục đại học nước ngoài thành lập phân hiệu tại Việt Nam phải đang hoạt động hợp pháp, bảo đảm chất lượng theo quy định của nước sở tại.

– Hai là, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài thành lập phân hiệu tại Việt Nam vốn đầu tư ít nhất là 500 tỷ đồng Việt Nam

– Ba là, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài thành lập phân hiệu tại Việt Nam phải có chương trình đào tạo tại phân hiệu là chương trình có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

+ Bốn là, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài thành lập phân hiệu tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện khác về thành lập, hoạt động và thực hiện thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục như đối với cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

+ Năm là, phân hiệu cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam được giải thể, đình chỉ hoạt động giáo dục của thực hiện theo quy định hiện hành về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục như đối với cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

4. Thủ tục để phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo?

Trên cơ sở quy định vào Khoản 2 Điều 93 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP thì thủ tục để phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo được thực hiện như thủ tục cho phép trường đại học hoạt động đào tạo theo quy định tại Điều 90 Nghị định này. Theo đó, thủ tục để phân hiệu trường đại học hoạt động đào tạo sẽ bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Trường đại học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 90 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động đào tạo;

b) Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo Đề án thành lập trường;

c) Chương trình đào tạo;

d) Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo:

– Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý;

– Thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục;

– Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh.”

Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định thực tế các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo của trường đại học.

Bước 3: Trả kết quả:

Kể từ ngày nhận hồ sơ đúng quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trường đại học hoạt động đào tạo.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, nếu hồ sơ không đáp ứng được các quy định tại khoản 2 Điều 90 Nghị định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả về tình trạng hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động đào tạo của trường.

Như vậy, để có thể thành lập được phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học thì cơ sở đào tạo cần phải tuân thủ các quy định về việc thành lập phân hiệu cũng như chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo như quy định tại Khoản 2 Điều 90 Nghị định này. Đồng thời thì cơ sở giáo dục đại học cần phải thực hiện theo trình tự các bước mà tác giả đxa nêu ra ở trên để đạt được kết quả nhanh nhất tránh mất thời gian vfa công sức.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!