Tổng hợp

Quy định về khoảng cách an toàn của công trình gần đường sắt

Khu vực tôi ở có một con đường sắt đi qua, và tôi đang thắc mắc về khoảng cách an toàn của một số công trình lân cận là bao nhiêu? Mong luật sư giải đáp!

Tóm tắt câu hỏi:

Kính chào Luật sư! Khu vực tôi ở có một con đường sắt đi qua, và tôi đang thắc mắc về khoảng cách an toàn của một số công trình lân cận là bao nhiêu? Mong luật sư giải đáp!

Bạn đang xem: Quy định về khoảng cách an toàn của công trình gần đường sắt

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Nghị định 14/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt thì khoảng cách an toàn tối thiểu của một số công trình ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình đường sắt được quy định như sau:

– Nhà làm bằng vật liệu dễ cháy phải cách chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt ít nhất 05 (năm) mét;

– Lò vôi, lò gốm, lò gạch, lò nấu gang, thép, xi măng, thủy tinh phải đặt cách chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt ít nhất 10 (mười) mét;

– Các kho chứa chất độc, chất nổ, chất dễ cháy, chất dễ nổ phải làm cách chỉ giới hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định của pháp luật có liên quan;

– Đường dây tải điện phía trên đường sắt, ngoài việc bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định của pháp luật về điện lực còn phải có biện pháp bảo đảm không gây nhiễu hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt và bảo đảm an toàn khi dây tải điện bị đứt;

– Tại điểm giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ không bố trí người gác không được xây dựng công trình trong phạm vi góc cắt tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và đường sắt.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể phạm vi góc cắt tầm nhìn của từng loại điểm giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Xem thêm:

http://hiepduc.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://queluu.hiepduc.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://thangphuoc.hiepduc.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.khuyennongqnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://dongphu.queson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://quecuong.queson.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://dailoc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2022113/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://hiepduc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://cchc.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://kbnn.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://duyson.duyxuyen.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://tdkt.sonoivu.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://anmy.tamky.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/10/vatlysupham.com.pdf

http://vhtt.nuithanh.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2022113/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://dbnd.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://hoilhpn.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://dienban.quangnam.gov.vn/QTIUpload/NVD_FAQ/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://foreign.dienban.quangnam.gov.vn/QTIUpload/HoiDap/2022113/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://dienban.gov.vn/QTIUpload/NVD_FAQ/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://tamky.edu.vn/QTIUpload/HoiDap/2022113/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://phongkinhtedienban.gov.vn/QTIUpload/NVD_FAQ/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://ddbqh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=180910

http://longkhanh.dongnai.gov.vn/Lists/LienHe/DispForm.aspx?ID=1839

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=495705

https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/noidunghoi-bnn.aspx?IDCauHoi=549

https://dost-dongnai.gov.vn/Lists/Dost_BNN_HoiDap/Attachments/549/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://bhtpa.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=163993

http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=862772

http://congasxh.dongnai.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_03143720773.pdf

https://quantri.kontum.gov.vn//Content/Upload/20221103023733-thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://ktcityadmin.vietesoft.com/Content/Upload/20221103023757-thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://dvc.btgcp.gov.vn/Content/Upload/20221103023816-thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=11764

http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/Attachments/11764/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/thutuchanhchinh/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=8931

http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/dautuvaokcnc/lists/hoidapdautu/dispform.aspx?id=1634

http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn/TinTuc/dautuvaokcnc/Lists/HoiDapDauTu/Attachments/1634/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/DispForm.aspx?ID=2018

http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBQPPL/DispForm.aspx?ID=1630

http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/Attachments/1630/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=12019

http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/Attachments/12019/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/DispForm.aspx?ID=9187

http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/Attachments/9187/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_03164905848.pdf

http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Lists/SPListhoidap/DispForm.aspx?ID=3243

http://nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Lists/SPListhoidap/Attachments/3243/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_03171513541.pdf

https://gdnn.tphcm.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_03171635861.pdf

https://sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_03171650954.pdf

http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=27568

http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/Attachments/27568/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://pgdnamtramy.edu.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://thcstraleng.pgdnamtramy.edu.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://www.hapi.gov.vn/Uploads/QuestionAttachments/03112022172053_thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-40684

http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=14871

https://dichvucong.mard.gov.vn/fileattach/dvc/Shared%20Documents/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://dichvucong.backan.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2022-11/nnwjgJZg90KafdAmthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://dichvucong.moh.gov.vn/documents/20182/20802287/upload_00394455_1667472396825.pdf

https://1cua.moh.gov.vn/documents/20182/20802287/upload_00394455_1667472396825.pdf

https://dichvucong.bacgiang.gov.vn/ContentFolder/ais/GiayToCaNhan/2022-11-03/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh-173606-031122-10.pdf

https://dichvucong.kiengiang.gov.vn/documents/10180/8770190340/SONV_62_04_V1_8760815539.pdf

https://dichvucong.moit.gov.vn/RegisterFiles/2022/11/03/23/20221103233307_thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/documents/10180/44198401/EF119.1_V1_173001.pdf

https://dichvucong.travinh.gov.vn/tttl/84//khoDuLieuCaNhan//55550/2022/11/theptrivietdailyphanphoithephinh_1667493569.pdf

https://vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//463d45b9-97ae-401c-8ab1-ca6e2e2c72dathep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://soxd.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//7be8c281-311c-4aa2-ad0d-1ec5a45279b8thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://soyt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//c61072ab-3bb8-42c3-a9b6-d98b42f301b8thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://sogtvt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//db0c1000-d450-47f2-b316-d37bedf33426thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://congdoan.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//3f4b7c25-f862-4744-9f38-6d5e12038210thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://vksnd.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//17cb3867-ae3b-4c67-8b84-1cc9a19e766athep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sonoivu.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//b5488d89-9f81-4d6a-9104-87084e770421thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://mattrantoquoc.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//19260517-5c1a-49ed-b824-884bd2a139acthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotttt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//ed759e9d-9461-4126-82ee-348968494147thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://soct.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//ccdb2189-7d1d-4d3a-af3b-90b118f5f86ethep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://hoiccb.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//8585afd0-c996-4f3b-9634-aac260afc653thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://songlo.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//c21efbac-156a-4866-b8ce-9c4403d5895dthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://soldtbxh.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//1f6676da-1daa-4977-8615-73460b01f77ethep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://phucyen.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//890c8c53-08ce-4fa8-a071-32a07d119718thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sokhdt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//5e4ba9a8-af60-4ba1-ad9b-778df993774dthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://yenlac.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//b8c94dcd-df24-4220-974d-d5f6fcac1936thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://hoidn.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//82e7fddc-2572-4efb-ae82-998cc859d169thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://songv.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//3f622320-03d5-425e-b249-f0d733a6e45cthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotnmt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//143bde5a-b761-453d-b940-43b5271c74d4thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://tamdao.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//299f09c6-e7f4-45f4-b7a8-479e11539f51thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//814b5199-746a-4f27-aa21-c4653d7ecd01thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://sotc.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//3e035ded-8c4a-4165-8045-6050a69ef9e4thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotp.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//ec1a3bfc-1b52-42a7-bebc-bb5530a1f850thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://banqlkcn.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//4b464d59-5b8b-4ca3-b31a-061f28ed5336thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://vinhyen.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//e5d599eb-621f-42af-8cf2-800070f42428thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://lapthach.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//d4d7591b-2c61-46fe-9227-98d265a13f03thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://vinhtuong.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//7634b1de-4822-49df-be35-bf35cca3c3bethep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://tamduong.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//6417e02d-e25a-44d6-848a-6e41b7c2914fthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://binhxuyen.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//0366571d-af5f-40dd-97dd-d983f424fdefthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotaichinh.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//29ce73b0-0505-494d-af80-f912ecd118afthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://bandt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//c6bdacfb-178b-4a13-a515-cb07e0e7c291thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sonoivu.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//b2552864-fbd5-4f89-b183-0a6ef61fcf95thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sokhdt.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//6a7d32a2-8ddd-4264-be6c-3245b006a5b8thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://www.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//d30e944d-e516-4038-ae7c-508a91acccd3thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotuphap.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//cf858c82-5271-4259-8570-dee7a35de561thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sonongnghiep.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//625e3ef6-e01c-464e-a671-49ecc7306740thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://sotttt.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//810e214b-0a92-4844-96e2-8c9c46de7712thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://ubmttq.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//aad2d9bb-a0a1-4142-86c2-b7b9e23ed44fthep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://qlkh.ued.udn.vn/hoi-dap/1934/

http://qlkh.ued.udn.vn/upload/tailieu/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hin-1667536031h.pdf

https://soyte.thaibinh.gov.vn/upload/80613/20221104/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_43fb5.pdf

https://soxaydung.thaibinh.gov.vn/upload/80612/20221104/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh_e3f65.pdf

https://donghung.thaibinh.gov.vn/upload/80589/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_ce469.pdf

https://kienxuong.thaibinh.gov.vn/upload/80591/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_844e1.pdf

https://tienhai.thaibinh.gov.vn/upload/80593/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_7b081.pdf

https://vuthu.thaibinh.gov.vn/upload/80595/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_96e04.pdf

https://thaithuy.thaibinh.gov.vn/upload/80594/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_1206a.pdf

https://hungha.thaibinh.gov.vn/upload/80590/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_f38ea.pdf

https://sonnptnt.thaibinh.gov.vn/upload/80606/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_f27a9.pdf

https://sokhdt.thaibinh.gov.vn/upload/80601/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_21d78.pdf

https://vpubnd.thaibinh.gov.vn/upload/80596/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_eae89.pdf

https://thanhtra.thaibinh.gov.vn/upload/80614/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_43f1a.pdf

https://congan.thaibinh.gov.vn/upload/80598/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_dec44.pdf

https://sotuphap.thaibinh.gov.vn/upload/80609/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_51b0e.pdf

https://bqlkcn.thaibinh.gov.vn/upload/80597/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_35246.pdf

https://sotttt.thaibinh.gov.vn/upload/80610/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_adde7.pdf

https://sotnmt.thaibinh.gov.vn/upload/80608/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_8ae01.pdf

https://quynhphu.thaibinh.gov.vn/upload/80592/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_ce433.pdf

https://soldtbxh.thaibinh.gov.vn/upload/80603/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_0d7d8.pdf

https://socongthuong.thaibinh.gov.vn/upload/80599/20221104/thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh_f1d0f.pdf

https://portalold.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhcn/Pages/Chi-tiet-doi-thoai-cung-Co-quan-chuc-nang.aspx?stt=291

https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/36827604/upload_00035576_1667571431353.pdf

https://www.sav.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//01359fbe-af10-495c-a007-d3cc6f8325f4thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/BanDanVan/Trang/chi-tiet-gop-y.aspx?q=125

https://vinhlong.gov.vn/DesktopModules/PAKN/Upload/GUIPAKN/27b7548e-6dc9-4626-92d1-efcf0407153e.pdf

https://file.most.gov.vn/PAKN/2022/11/5e5beffd-3adb-411d-aebd-c094962cfb0b.pdf

http://congttvp.ungdungtructuyen.vn/Uploads/ajaxUpload//2b0e1a95-4889-416c-a5e4-66572bc04708thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://adminpbgdpl.quangngai.gov.vn//Content/Upload/20221104093113-thep-tri-viet-nha-phan-phoi-thep-hinh.pdf

http://c2longtuc.pgdnamtramy.edu.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/11/thep-tri-viet-dai-ly-phan-phoi-thep-hinh.pdf

https://graphql-ra-dev.roboticsacademy.fiu.edu/u/theptriviet/

https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=79fcda9b-a529-4b2e-b47c-8b1c7eed26a5&p=77

https://aoc.stamford.edu/profile/theptriviet/

https://hauionline.edu.vn/members/dailytheptriviet.7250/

https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?ID=16198

https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=18881

https://dbbs.wustl.edu/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=14692

https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Survey%20Pilot%20SLS/DispForm.aspx?ID=11785

https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=22420

https://connect.ncdot.gov/data/forms/Lists/LifesaversConRegForm/DispForm.aspx?ID=8188

https://www.coneval.org.mx/sitios/registros/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=585

https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin%20Servicios%20Web/DispForm.aspx?ID=3522594

http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Survey/DispForm.aspx?ID=11525

http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/dpe/Lists/Persona%20Juridica%20MRE/DispForm.aspx?ID=8794

https://www.ices.dk/ICESSurveys/Lists/2018_Tools_for_EBM/DispForm.aspx?ID=1872

http://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=8312

https://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=18994

https://www.cfasociety.org/bangladesh/Lists/Associate%20Membership%20Application/DispForm.aspx?ID=1750

http://forum.thuvien.cfi.edu.vn/default.aspx?g=posts&m=162981&#post162981

https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=37147

http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1858753

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=19099

https://digitalwork.fogbugz.com/default.asp?45181_2se70atd

https://newsnviews.larsentoubro.com/Lists/SharedLinks/DispForm.aspx?ID=8161

http://foodqa.just.edu.jo/Lists/AcademiaIndustryCouncilRegisteredCompanies/DispForm.aspx?ID=28859

https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=10622

https://sccollege.edu/Library/Lists/Library%20Building%20Survey%20PT%202/DispForm.aspx?ID=166146

https://survey.sirim.my/surveyonline/Lists/F4F%20in%20Food%20Processing%20Survey/DispForm.aspx?ID=66335

https://www.dmidcroms.com/CRS/Lists/DMIDCROMS%20Resources%20Feedback/DispForm.aspx?ID=5848

http://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=47416

http://www.eqtel.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=47417

https://www2.anm.gov.my/Lists/Soal%20Selidik%20Perakaunan%20Akruan/DispForm.aspx?ID=10905

http://research.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=47418

https://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=16750

https://www.kzntreasury.gov.za/Lists/FRAUD%20RISK%20ASSESSMENT%20QUESTIONNAIRE/DispForm.aspx?ID=27695

https://www.omangrid.com/en/Lists/HR_Training_Questioniers/DispForm.aspx?ID=2310

https://phs.vn/faqDetail?id=2364

https://www.securitiesregulationmonitor.com/Lists/Contacts/DispForm.aspx?ID=149

https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=107446

http://benhviendakhoa.daknong.gov.vn/index/chitiethoidap/id/1631

./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!