Tổng hợp

Quy định về bước giá là mức chênh lệch của các lần trả giá

Quy định về bước giá là mức chênh lệch của các lần trả giá? Bước giá khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là bao nhiêu?

Tóm tắt câu hỏi:

Anh chị cho hỏi có quy định nào về việc đưa ra bước giá trong đấu giá QSD đất không ạ. khu đất huyện em bán đấu giá với mức giá khởi điểm là 85.750000 thì bước giá khởi điểm bao nhiêu la hợp lý a. em cảm ơn!?

Bạn đang xem: Quy định về bước giá là mức chênh lệch của các lần trả giá

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bước giá thì:

“5. Bước giá là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá do tổ chức bán đấu giá tài sản quy định phù hợp với từng cuộc bán đấu giá.”

Đồng thời theo quy định tại Điều 15 Thông tư 23/2010/TT-BTP về trình tự tiến hành cuộc đấu giá tài sản:

“1. Việc tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản phải tuân theo thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại Điều 34 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, quy chế bán đấu giá tài sản do tổ chức bán đấu giá tài sản quy định.

2. Đấu giá viên công bố bước giá ngay từ khi bắt đầu cuộc bán đấu giá tài sản và có thể điều chỉnh bước giá cho phù hợp với từng vòng đấu giá trong khi điều hành cuộc bán đấu giá.

3. Đối với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm, yêu cầu người tham gia đấu giá bắt đầu trả giá từ giá khởi điểm. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá, đấu giá viên nhắc lại ba lần, rõ ràng, chính xác bằng lời nói giá đã trả cao nhất, mỗi lần cách nhau khoảng ba mươi giây. Sau ba lần nhắc lại, nếu không có người trả giá tiếp thì đấu giá viên công bố kết quả.

4. Đối với hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu thì số vòng bỏ phiếu, cách thức tiến hành bỏ phiếu phải được tổ chức bán đấu giá tài sản hoặc đấu giá viên thỏa thuận với người có tài sản bán đấu giá.

Trong trường hợp thực hiện cách thức bỏ phiếu nhiều vòng thì mỗi người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi thu hết các phiếu đã phát, đấu giá viên công bố mức giá trả cao nhất của vòng bỏ phiếu mà không công bố tên của người đã trả giá cao nhất, tiếp tục phát phiếu cho những người tham gia đấu giá để bắt đầu trả giá cho vòng tiếp theo. Cuộc bán đấu giá kết thúc khi không còn ai yêu cầu trả giá tiếp.

5. Các hình thức đấu giá khác do người có tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản thỏa thuận phải tuân theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư này.”

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 

Có thể thấy hiện nay vẫn chưa có nguyên tắc nào xác định về bước giá cụ thể của một cuộc bán đấu giá nên thường sẽ do tổ chức bán đấu giá tài sản sẽ tự xác định bước giá này căn cứ vào giá khởi điểm và quy mô của cuộc đấu giá. Bạn cần căn cứ vào các nhiều yếu tố khác nhau để có thể xác định bước giá cụ thể với giá khởi điểm của mảnh đất là 85 triệu 750 nghìn đồng.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!