Tổng hợp

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Bạn đang xem: Quy định mới về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Có rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc vấn đề: Tại sao trên Giấy chứng nhận kinh doanh mới lại không có thông tin về ngành, nghề kinh doanh?. Thực tế, hiện nay trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã không còn thể hiện ngành, nghề kinh doanh trên Giấy phép kinh doanh.

Tại Điều 29 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

“Điều 29. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Vốn điều lệ”.      

Như vậycăn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 thì trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã không còn thể hiện mục về ngành, nghề kinh doanh nữa. Giấy chứng nhận doanh nghiệp mới đã bỏ mục ngành, nghề kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài:1900.6568

Hiện tại, mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về các loại hình công ty được quy định tại Phụ lục của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT:

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục IV-1);

– Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục IV-2);

– Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục IV-3);

– Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục IV-4);

– Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục IV-5);

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục IV-6);

– Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Phụ lục IV-7).

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!