Tổng hợp

Phụ cấp khu vực là gì? Điều kiện và mức hưởng mới nhất 2022?

Quy định về việc trả phụ cấp khu vực cho công chức, viên chức? Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực mới nhất 2022? Điều kiện và cách tính mức hưởng phụ cấp khu vực?

Bạn đang xem: Phụ cấp khu vực là gì? Điều kiện và mức hưởng mới nhất 2022?

Bên cạnh mức lương cơ bản theo chức danh nghề nghiệp thì những đối tượng làm việc trong môi trường, điều kiện làm việc khó khăn, khí hậu làm việc xấu, nơi làm việc hẻo lánh thì Nhà nước còn hỗ trợ cho họ các phụ cấp khác trong đó có phụ cấp khu vực. Có thêm phần phụ cấp này chính là sự động viên, khuyến khích giúp cho người lao động được ổn định đời sống khi làm việc ở những nơi có điều kiện không thuận lợi, ổn định tâm lý  có động lực để làm việc, cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng được hưởng trợ cấp này?

1. Phụ cấp khu vực là gì?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Phụ cấp lương là khoản tiền mà đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ người lao động để bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, mức độ phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt… chưa được tính đến hay tính chưa đầy đủ trong mức lương.Đây là khoản hỗ trợ mà người lao động sẽ nhận được hàng tháng bên cạnh mức lương cơ bản. Việc người lao động sẽ nhận được những khoản phụ cấp lương nào, điều chỉnh như thế nào là do chính đơn vị sử dụng lao động quy định.

Phụ cấp khu vực là Phụ cấp nhằm bù đắp cho công nhân viên chức, công chức làm việc ở những vùng khí hậu xấu, xa xôi, hẻo lánh, đi lại, sinh hoạt khó khăn và nhằm góp phần ổn định lao động những vùng có địa lý tự nhiên không thuận lợi.

2. Đối tượng được hưởng phụ cấp khu vực:

Căn cứ vào mục I Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Uỷ ban Dân tộc ban hành quy định về các đối tượng được hưởng trợ cấp khu vực cụ thể như sau:

-Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử  việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

– Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn.

-. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

-. Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

-. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

– Những người làm việc trong các công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước, quỹ hỗ trợ phát triển và bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (sau đây gọi chung là công ty nhà nước), gồm:

+Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát.

+ Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng (không kể Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng).

+ Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh; viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên thừa hành, phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

– Những người nghỉ hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng trợ cấp hàng tháng thay lương.

-. Thương binh (kể cả thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh), bệnh binh hưởng trợ cấp hàng tháng mà không phải là người hưởng lương, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

3. Nguyên tắc áp dụng chi trả phụ cấp khu vực:

.Theo quy định về Nguyên tắc xác định phụ cấp khu vực được xác định như sau

– Các yếu tố xác định phụ cấp khu vực:Yếu tố địa lý tự nhiên như: khí hậu xấu, thể hiện ở mức độ khắc nghiệt về nhiệt độ, độ ẩm, độ cao, áp suất không khí, tốc độ gió,… cao hơn hoặc thấp hơn so với bình thường, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người;

Xa xôi, hẻo lánh (mật độ dân cư thưa thớt, xa các trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế, xa đất liền…), đường xá, cầu cống, trường học, cơ sở y tế, dịch vụ thương mại thấp kém, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của con người:

Ngoài ra, khi xác định phụ cấp khu vực có thể xem xét bổ sung các yếu tố đặc biệt khó khăn, biên giớ, hải đảo, sình lầy.

– Phụ cấp khu vực được quy định chủ yếu theo địa giới hành chính xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã). Các cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước đóng trên địa bàn xã nào thì hưởng theo mức phụ cấp khu vực của xã đó. Một số trường hợp đặc biệt đóng xa dân hoặc giáp ranh với nhiều xã được xem xét để quy định mức phụ cấp khu vực riêng.

-Khi các yếu tố dùng xác định phụ cấp khu vực hoặc địa bàn xã thay đổi (chia, nhập, thành lập mới…), phụ cấp khu vực được xác định hoặc điều chỉnh lại cho phù hợp.

4. Điều kiện được hưởng trợ cấp khu vực:

Căn cứ theo khoản 3, điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, phụ cấp khu vực áp dụng với người lao động làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu, gồm: Công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự, thử việc làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định; Công chức cấp xã, phường, thị trấn; Công chức, viên chức thuộc biên chế Nhà nước, được cử đến làm việc ở các hội, tổ chức phi Chính phủ…; Người làm công tác cơ yếu; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong cơ quan quân đội và công an…

Trong đó, các yếu tố xác định phụ cấp khu vực được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT như sau: Yếu tố địa lý tự nhiên: Khí hậu xấu, thể hiện ở mức độ khắc nghiệt về nhiệt độ, độ ẩm, độ cao, áp suất không khí, tốc độ gió… cao hơn hoặc thấp hơn so với bình thường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người; Xa xôi, hẻo lánh: Mật độ thưa thớt, xa các trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế, xa đất liền; đường xá, cầu cống, trường học, cơ sở y tế, dịch vụ thương mại thấp kém, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của con người…

Ngoài ra, phụ cấp khu vực còn được xem xét theo địa giới hành chính. Do đó, ở địa bàn nào thì được hưởng phụ cấp khu vực của địa bàn đó. Đặc biệt, khi việc xác định phụ cấp khu vực thay đổi như chia, nhập,

5. Mức hưởng trợ cấp khu vực:

Theo quy định của pháp luật hiện mức hưởng phụ cấp khu vực của công chức, viên chức được tính theo công thức: Phụ cấp khu vực = Hệ số x Mức lương cơ sở. Trong đó, hệ số phụ cấp vẫn được quy định tại Thông tư liên tịch 11 năm 2005 nêu trên với 7 loại hệ số là 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0.

Về mức lương cơ sở, theo Nghị quyết 86 về Dự toán ngân sách Nhà nước, mức lương cơ sở của công chức, viên chức chính thức tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020. Còn hiện nay, mức lương cơ sở vẫn đang được tính là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38 năm 2019.

Do đó, trong năm 2020 này, phụ cấp khu vực của công chức, viên chức cụ thể như sau: Hệ số 0,1, mức phụ cấp đến 30/6/2020 là 149.000 đồng/tháng, mức phụ cấp từ 1/7/2020 là 160.000 đồng/tháng; hệ số 0,2, mức phụ cấp đến 30/6/2020 là 298.000 đồng/tháng, mức phụ cấp từ 1/7/2020 là 320.000 đồng/tháng; hệ số 0,3, mức phụ cấp đến 30/6/2020 là 447.000 đồng/tháng, mức phụ cấp từ 1/7/2020 là 4800.000 đồng/tháng; hệ số 0,4, mức phụ cấp đến 30/6/2020 là 596.000 đồng/tháng, mức phụ cấp từ 1/7/2020 là 640.000 đồng/tháng; hệ số 0,5, mức phụ cấp đến 30/6/2020 là 745.000 đồng/tháng, mức phụ cấp từ 1/7/2020 là 800.000 đồng/tháng; hệ số 0,7,mức phụ cấp đến 30/6/2020 là 1.043.000 đồng/tháng, mức phụ cấp từ 1/7/2020 là 1.120.000 đồng/tháng; hệ số 1,0, mức phụ cấp đến 30/6/2020 là 1.490.000 đồng/tháng, mức phụ cấp từ 1/7/2020 là 160.000 đồng/tháng.

Trên đây là chi tiết điều kiện cùng mức hưởng phụ cấp khu vực của công chức, viên chức trong năm nay. Lưu ý, hệ số 1,0 chỉ áp dụng với những hải đảo đặc biệt khó khăn, gian khổ như quần đảo Trường Sa.Riêng đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ quân đội, công an mức phụ cấp khu vực được tính bằng 0,4 lần mức phụ cấp của các đối tượng khácPhụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc đối với những người đang làm việc; được xác định, tính toán, chi trả theo nơi đăng ký thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp thay lương đối với người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định.

 Phụ cấp khu vực được trả cùng kỳ lương, phụ cấp, trợ cấp hàng tháng. Trường hợp đi công tác, đi học, điều trị, điều dưỡng có thời hạn từ một tháng trở lên thì hưởng phụ cấp khu vực theo mức quy định ở nơi công tác, học tập, điều trị, điều dưỡng kể từ ngày đến nơi mới; nếu nơi mới đến không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực ở nơi trước khi đi.

Ví dụ:

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT quy định nếu giáo viên giảng dạy, làm việc tại vùng có yếu tố địa lý khí hậu khắc nghiệt, xa xôi, hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, sình lầy… được hưởng phụ cấp khu vực.

Cụ thể, mức phụ cấp được quy định cụ thể như sau (đồng/tháng)

-Giáo viên giảng dạy, làm việc tại vùng có yếu tố địa lý khí hậu khắc nghiệt, xa xôi, hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, sình lầy được hưởng hệ số 0, 1 thì mức phụ cấp đến 30/6/2020 là 149.000 đồng, từ ngày 1/7/2020 là 160.000 đồng

-Giáo viên giảng dạy, làm việc tại vùng có yếu tố địa lý khí hậu khắc nghiệt, xa xôi, hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, sình lầy được hưởng hệ số 0,2 thì mức phụ cấp đến ngày 30/6/2020 là 298.000 đồng, từ ngày 1/7/2020 là 320.000 đồng

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!