Tổng hợp

Phân biệt sổ đỏ do Sở tài nguyên và môi trường cấp và Ủy ban nhân dân

Phân biệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do sở tài nguyên và môi trường cấp và ủy ban nhân dân? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ? Giá trị pháp lý của sổ hồng và sổ đỏ?

Bạn đang xem: Phân biệt sổ đỏ do Sở tài nguyên và môi trường cấp và Ủy ban nhân dân

Hiện nay chúng ta đã không còn xa lạ khi nhắc tới sổ đỏ, hẳn ai cũng biết sổ đỏ là loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng lại rất ít người biết sổ đỏ do cơ quan thâm quyền nào có đủ thẩm quyền để cấp sổ đỏ. Những cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ thì liệu có giống nhau hay không. Bài viết dưới đây chúng tôi xin giúp bạn đọc phân biệt sổ đỏ do Sở tài nguyên và môi trường cấp và Ủy ban nhân dân.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến

1. Phân biệt sổ đỏ do Sở tài nguyên và môi trường cấp và Ủy ban nhân dân:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư! Luật có thể cho em biết Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp khác gì với Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp không ạ? Vì theo em được biết dấu của Ủy ban nhân dân có Quốc huy bên trong, còn dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường lại không có Quốc huy bên trong. Vậy giá trị hiệu lực của hai loại Giấy chứng nhận này có khác gì nhau không ạ? Xin cám ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai, cụ thể là Luật Đất đai 2013. Theo đó, theo nội dung được ghi nhận tại khoản 1, 2 Điều 59, Luật Đất đai 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Mặc dù theo quy định tại khoản 4, Điều 59, Luật Đất đai 2013 ghi nhận vấn đề các Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không được ủy quyền. Tức là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không được phép ủy quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hơn nữa, theo quy định về phần ký Giấy chứng nhận được quy định tại khoản 1 Điều 14, Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phần ký được thể hiện theo 3 hình thức.

Trước tiên là phần ký của Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN… (ghi tên đơn vị hành chính cấp thẩm quyền cấp giấy)

            CHỦ TỊCH

Chữ ký, đóng dấu của Ủy ban nhân dân và họ tên người ký;

Thứ hai là phần ký của Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường do được sự thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh)

            TUQ. CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký;

Thứ ba là phần ký của Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp:

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh)

            GIÁM ĐỐC

Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký.

Như vậy, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp hay do Ủy ban nhân dân cấp hoàn toàn có giá trị hiệu lực như nhau.

2. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ:

Tùy vào đối tượng có nhu cầu cần cấp sổ đỏ là đối tượng nào, là cá nhân, hộ gia đình, người Việt định cư ở nước ngoài hay tổ chức, doan nghiệp,… mà cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu là khác nhau. Căn cứ theo điều 105, Luật đất đai 2013 cụ thể thì tại Điều 105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo quy định trên thì Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình. Nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao cần tới UBND cấp tỉnh để làm hồ sơ, thủ tục xin cấp sổ đỏ.

Bên cạnh đó, điều 37 Nghị định 43/2014 ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Cụ thể:

Điều 37. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận

Theo đó, đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì Sở tài nguyên và môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai, thì Sở tài nguyên và môi trường là cơ quan thẩm quyền cấp sổ đỏ cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; UBND cấp huyện là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như vậy, dựa vào Luật đất đai 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai; thì có ba cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện;

3. Sở tài nguyên và môi trường;

3. Giá trị pháp lý của sổ hồng và sổ đỏ:

Khái niệm sổ hồng

Sổ hồng là tên gọi tắt dựa trên màu sắc của “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” tại đô thị (thị trấn, nội thành, nội thị xã) do Bộ Xây dựng ban hành. Tên gọi “Sổ hồng” không được pháp luật đất đai quy định mà được phổ biến trong cộng đồng bởi sự ngắn gọn và dễ hiểu.

Khái niệm sổ đỏ

Sổ đỏ cũng là thuật ngữ được sử dụng phổ biến để gọi tắt cho “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” dựa theo màu sắc bên ngoài. Những cái tên quen thuộc của loại giấy chứng nhận nêu trên có thể kể đến như giấy đỏ, bìa đỏ.

Sự khác nhau cơ bản giữa sổ hồng và sổ đỏ

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Về cơ bản, những yếu tố phân biệt sổ hồng và sổ đỏ bao gồm:

Cơ quan ban hành và thời gian cấp sổ

Sổ hồng hay “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” được cấp bởi Bộ xây dựng trước ngày 10/8/2005, sau đó đổi thành “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng” và được cấp từ ngày 10/8/2005 đến trước ngày 10/12/2009. Trong khi đó, sổ đỏ do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành trước ngày 10/12/2009 với tên gọi pháp lý là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

Đối tượng sử dụng

Đối tượng sử dụng của sổ hồng và sổ đỏ có sự khác biệt nhất định. Theo đó, sổ đỏ chứng minh quyền sử dụng đất và là công cụ bảo vệ quyền hạn, lợi ích của chủ sở hữu đất. Trong khi đó, sổ hồng lại được sở hữu bởi chủ nhà, đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư.

Khu vực được cấp sổ

Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ còn đến từ khu vực được cấp sổ. Cụ thể, trong khi sổ hồng có khu vực cấp sổ là đô thị (trước 10/8/2005) thì khu vực cấp sổ đỏ lại là ngoài đô thị.

Loại đất được cấp sổ

Bên cạnh khu vực, loại đất được cấp sổ giữa sổ hồng và sổ đỏ cũng có sự khác biệt lớn. Theo đó, sổ hồng sẽ được cấp cho đất ở đô thị, còn sổ đỏ được cấp cho loại đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và khu làm m Sổ hồng và sổ đỏ đều có những điểm giống và khác nhau về mặt giá trị. Dưới đây là hai loại giá trị chính gia chủ nên biết:

Giá trị pháp lý 

Hiện nay, sổ hồng và sổ đỏ đều có giá trị pháp lý thể hiện ở tài sản được ghi nhận quyền bao gồm quyền sử dụng đối với đất và quyền sở hữu đối với nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Thêm vào đó, sổ chỉ là “giấy” ghi nhận quyền gắn liền với đất đai còn bản thân sổ thì không có giá trị độc lập.

Giá trị thực tế 

Giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như: vị trí, diện tích thửa đất, tình trạng cũ hay mới của nhà ở và số lượng tài sản khác gắn liền với đất như cây trồng… quy định giá trị thực tế của sổ đỏ và sổ hồng.

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung ” Phân biệt sổ đỏ do Sở tài nguyên và môi trường cấp và Ủy ban nhân dân” và các thông tin pháp lý khác có liên quan dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Hi vọng các thông tin trên đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!