Tổng hợp

Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng mới nhất

Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng là gì? Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng để làm gì? Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng 2022? Hướng dẫn làm Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng?

Bạn đang xem: Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng mới nhất

Như chúng ta đã biết thì mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng là văn bản để thông báo với khách hàng khi doanh nghiệp thay đổi số tài khoản ngân hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo đến sở kế hoạch và đầu tư. Mẫu thông báo tài khoản đến khách hàng khá đơn giản. Vậy chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng qua bài viết dưới đây.

1. Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng là gì?

Số tài khoản ngân hàng (viết tắt STK) là dãy số giúp quý bạn đọc thực hiện các giao dịch chuyển tiền và nhận tiền do ngân hàng cung cấp khi bạn có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng. Do thế, số tài khoản ngân hàng thường được in trên giấy mở tài khoản kèm theo những thông tin dịch vụ khác mà bạn muốn đăng ký.

– Khi thực hiện giao dịch, quý bạn đọc cần cung cấp số tài khoản của người nhận hoặc người chuyển, tên chủ số tài khoản và chi nhánh ngân hàng để tiến hành giao dịch. Dãy số này hoàn toàn khác so với dãy số in nổi trên thẻ ATM.

– Số tài khoản cũng thường được xuất hiện trong các banner, poster hoặc thông báo công khai.

Hiện nay mọi giao dịch mua và bán đều gắn liền với tài khoản ngân hàng, tuy nhiên vì một số lý do riêng, các doanh nghiệp thực hiện thay đổi số tài khoản và ngân hàng liên kết cho phù hợp. Sau khi thay đổi các thông tin này doanh nghiệp cần phải thông báo đến sở kế hoạch và đầu tư đồng thời cần soạn văn bản để thông báo với khách hàng về sự thay đổi này.

Mẫu thông báo số tài khoản đến khách hàng là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp để quá trình trao đổi và thanh toán giữa các bên được thực hiện thông suốt, không bị gián đoạn hay xảy ra sai sót. Văn bản thay đổi số tài khoản khi gửi đến khách hàng có thể qua mail, thư gửi trực tiếp đến địa chỉ nhà hoặc thông báo qua các trang quản lý của doanh nghiệp.

Việc lập thông báo này khá quan trọng vì nó ảnh hưởng đến quá trình giao dịch của doanh nghiệp với khách hàng. Nội dung mẫu thông báo số tài khoản khá đa dạng, không theo quy chuẩn nên bạn có thể tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau để gây ấn tượng với khách hàng.

Mẫu thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi thông tin tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, nội dung thay đổi thông tin tài khoản…

2. Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng để làm gì?

Khi sử dụng tài khoản thanh toán chung của doanh nghiệp phải được thực hiện đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng quản lý và sử dụng tài khoản và tuân theo các nguyên tắc, cụ thể:

+ Tất cả những thông tin liên quan và thông báo có liên quan đến viễ sử dụng tài khoản thanh toán chung phải được gửi đến tất cả các chủ tài khoản trừ trường hợp giữa các bên có sự thỏa thuận khác.

+ Chủ tài khoản ngân hàng chung có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài khoản thanh toán chung, việc sử dụng tài khoản này phải được sự đồng ý của tất cả những chủ tài khoản đó.

– Việc đăng ký và sử dụng tài khoản ngân hàng thì chủ tài khoản có thể thanh toán, rút tiền mặt hoặc yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản như thực hiện ủy nhiệm chi, lệnh chi, nhờ thu, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, thu hộ, …

– Để thuận tiện cho công việc, cũng như các giao dịch thì doanh nghiệp cần thông báo số tài khoản mới đến các khách hàng của mình theo như mẫu chúng tôi sẽ trình bày phía dưới bài viết hôm nay.

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thì: Cơ quan Thuế ngừng tiếp nhận mẫu số 08/MST tức là bắt đầu từ thời điểm này doanh nghiệp không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan Thuế nữa. Việc thông báo Số tài khoản ngân hàng được thực qua cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Tuy nhiên, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, đây cũng là Thông tư có những điểm mới so với những quy định cụ đặc biệt:

– Bắt đầu từ ngày 01/05/2021 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực hướng dẫn Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp cụ thể:

+ Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Tại phần thông tin đăng ký Thuế không còn thông tin số tài khoản ngân hàng. Do vậy, số tài khoản ngân hàng không phải là thông tin đăng ký thuế.

+ Bỏ thông tin tài khoản ngân hàng trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Chính vì thế, tài khoản ngân hàng không còn là nội dung phải thông báo khi có thay đổi.

Do đó, theo quy định hiện hành số tài khoản ngân hàng không còn là thông tin không còn là thông tin bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký thuế nữa. Chính vì thế, thay đổi số tài khoản ngân hàng không cần phải thông báo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN VỊ ……………….
(Tên Tổ chức mở tài khoản)
——–

….., ngày….. tháng….. năm………….

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi:………………………………………………..

Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán (Chủ tài khoản):………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập số:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ giao dịch:…………………………. Điện thoại giao dịch:…………………………………

Tên tài khoản thanh toán:………………………………………………………………………………..

Số tài khoản thanh toán:………………………………………………………………………………….

Nơi mở tài khoản thanh toán:…………………………………………………………………………..

Đăng ký thay đổi thông tin trên Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán với Ngân hàng Nhà nước………………………………………………………… như sau (chỉ khai những nội dung thay đổi):

1. Thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán:

– Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán:……………………………………………………………..

– Địa chỉ, điện thoại giao dịch:…………………………………………………………………………

– Người đại diện hợp pháp:………………………………………………………………………………

– Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN):……………………………..

– ….

2. Thay đổi về mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước1:

a) Thay đổi mẫu chữ ký:………………………………………………………………………………….

b) Thay đổi mẫu dấu (nếu có):…………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết:

– Những thông tin thay đổi trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đính kèm.

– Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Hồ sơ đính kèm:
1) ……………………………………….
2) ……………………………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi kiểm soát và xác định các giấy tờ bổ sung, thay đổi tại Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của……………………….., số tài khoản thanh toán………………………….. là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước……………………………………………. chấp thuận với những thay đổi trên của ……………………………………………………………………………..

____________________

[1] Kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân của người đăng ký mẫu chữ ký (trường hợp có thay đổi) tương tự như việc đăng ký mẫu chữ ký lần đầu theo mẫu phụ lục số 02.

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực:……………………………………………………………..……

…., ngày…… tháng….. năm……..

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC/
GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH…………..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Hướng dẫn làm mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng:

Thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng với khách hàng không phải là một văn bản có tính chất áp dụng hay chứa những quy định đối với nhân viên doanh nghiệp. Nó là một mẫu giấy thông báo cho nên không cần có quốc hiệu hay tiêu ngữ. Mở đầu văn bản thông báo nên ghi bằng chữ in hoa tên văn bản.

Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng thường chứa những nội dung:

– Mục kính gửi cần ghi rõ họ tên người nhận.

– Lời dẫn dắt về nội dung thông báo cần ghi rõ ràng và ngắn gọn, để dẫn dắt các thông tin cần thay đổi sao cho hợp lý.

– Những mục tên tài khoản ngân hàng và số tài khoản ngân hàng mới đã được thay đổi.

– Địa chỉ, số hotline để xử lý các sai sót hay khiếu nại của khách hàng nếu xảy ra các sự cố về giao dịch trên số tài khoản mới.

– Nội dung số tài khoản ngân hàng và ngân hàng đối tác cũ cần thay đổi.

– Thời gian bắt đầu thay đổi và sử dụng số tài khoản mới để giao dịch.

– Ban lãnh đạo công ty ký ghi rõ họ tên sau lời kết cuối cùng.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!