Tổng hợp

Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất năm 2022? Giá trị pháp lý?

Giá trị pháp lý của biên bản họp gia đình. Biên bản họp gia đình có nội dung phân chia đất thì có được coi là hợp đồng tặng cho không?

Tóm tắt câu hỏi:

Vào năm 2007 gia đình em có họp gia đình và ông nội em có quyết định chia đất ruộng cho 4 người con trai và không chia cho con gái vì con gái đã được chia đất làm nhà. Việc ông nội cho đất cho các con là ông nội em tự nguyện và không có sự bắt ép. Nội dung của biên bản không trái với các quy định pháp luật. Văn bản thể hiện đất của ông nội em đã được đền bù hết chỉ còn đất ông chia cho 4 người con.  Sau đó nhà em có mang biên bản họp gia đình ra phường công chứng. Hiện nay,  sau khi có quyết định thu hồi đất ông em muốn chia lại để cả con gái và ông nội em đều được hưởng tiền đất , tức là mảnh đất đang là của 4 người thì phân lại thành 7, anh xem giúp em biên bản này có giá trị như hợp đồng tặng cho không và ông em có khả năng phân chia lại đất không ạ ?

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất năm 2022? Giá trị pháp lý?

Luật sư tư vấn:

Giá trị pháp lý của biên bản họp gia đình?

Biên bản họp gia đình là văn bản ghi lại nội dung cuộc họp của hộ gia đình. Trong biên bản họp gia đình có ghi nhận về vấn đề tặng cho quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp. Theo quy định tại Điều 121 Bộ luật dân sự 2015 thì: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.” Trong trường hợp này, việc ông bạn tặng cho quyền sử dụng đất cho 4 người con được coi là một giao dịch dân sự.

Theo quy định tại Điều 124 Bộ luật dân sự 2015 thì hình thức của giao dịch dân sự được quy định như sau:

“1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.”

Trong trường hợp này , việc họp gia đình của gia đình bạn đã được lập thành biên bản trong đó có ghi nhận nội dung ông bạn tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 4 người con trai. Như vậy,  việc tặng cho quyền sử dụng đất của ông bạn ở đây là một giao dịch dân sự và được thể hiện dưới dạng văn bản (biên bản họp gia đình). Biên bản họp gia đình ở đây có thể xem như hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất. Theo quy định tại Điều 689 Bộ luật dân sự 2015 thì để hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp luật thì hợp đồng đó phải đáp ứng điều kiện về hình thức như sau:

“1. Việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

3. Việc thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 733 đến Điều 735 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật về hình thức hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất pải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực thì hợp đồng đó mới có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp của bạn, biên bản họp gia đình của gia đình bạn đã được công chứng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, về hình thức, biên bản họp gia đình của gia đình bạn đã đáp ứng được các điều kiện có hiệu lực của họp đồng chuyển quyền sử dụng đất nói chung.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:

Về nội dung của biên bản như thông tin bạn cung cấp thì việc ông nội bạn cho 4 người con quyền sử dụng đất là hoàn toàn tự nguyện, không bị cưỡng ép, nội dung của biên bản cũng không trái với quy định pháp luật. Như vậy, có thể thấy biên bản họp gia đình của gia đình bạn đã đáp ứng được các yêu cầu về hình thức và nội dung của một hợp đồng tặng cho nói chung. Ở đây, biên bản họp gia đình của gia đình bạn sẽ có hiệu lực pháp luật.

Việc ông bạn có quyền đòi lại mảnh đất để chia lại hay không?

Như phân tích ở trên có thể thấy, biên bản họp gia đình có hiệu lực pháp luật vì thế biên bản đó sẽ có hiệu lực như một hợp đồng tặng cho. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi biên bản họp gia đình được công chứng, chứng thực. Như vậy, ông bạn sẽ không có quyền đòi lại mảnh đất đó để chia lại.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!