Tổng hợp

Khảo nghiệm phân bón là gì? Tổ chức khảo nghiệm phân bón?

Khảo nghiệm phân bón (Fertilizer test) là gì? Khảo nghiệm phân bón tiếng Anh là gì? Lý do cần phải khảo nghiệm phân bón? Điều kiện công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón? Thủ tục cấp quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón?

Bạn đang xem: Khảo nghiệm phân bón là gì? Tổ chức khảo nghiệm phân bón?

Ta hiểu phân bón là những chất được sử dụng bón vào đất nhằm mục đích chính đó là để cung cấp dinh dưỡng cho đất, cây trồng giúp cây trồng phát triển cân đối, khỏe mạnh, cho năng suất. Thực tế ngày nay, phân bón được sử dụng rất phổ biến bởi những vai trò mà nó mang đến là rất lớn. Chính vì thế mà vấn đề khảo nghiệm phân bón cũng rất được quan tâm. Vậy, khảo nghiệm phân bón là gì? Tổ chức khảo nghiệm phân bón cụ thể ra sao? Đây chắc hẳn là các câu hỏi được khá nhiều người thắc mắc và quan tâm.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 

1. Khảo nghiệm phân bón là gì?

Ta hiểu về khảo nghiệm phân bón như sau:

Hiện nay, các loại phân bón phổ biến mà chúng ta có thể kể đến như phân NPK, phân bón sinh học đang được người tiêu dùng quan tâm rất nhiều, bởi lẽ các loại phân bón này cung cấp nguồn dinh dưỡng chính yếu cho cây trồng, có khả năng cho năng suất cao. Khi nông dân bón phân NPK hoặc phân bón sinh học thì cũng chính là bón những nguyên tố thiếu hụt nhiều nhất, còn các nguyên tố khác thì cây trực tiếp khai thác từ đất.

Doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng phân NPK, phân bón sinh học cũng sẽ cần phải có quyết định Công nhận lưu hành phân bón, trừ phân bón hữu cơ được sản xuất để sử dụng không vì mục đích thương mại, phân bón được nhập khẩu theo diện có thể xin Giấy phép nhập khẩu phân bón hoặc phân bón được sản xuất để xuất khẩu theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 39 Luật trồng trọt 2018, có hiệu lực từ 01/01/2020, phân bón NPK hay phân bón sinh học đều phải được khảo nghiệm trước khi xin cấp Quyết định Công nhận lưu hành phân bón.

Bên cạnh đó thì theo quy định tại khoản 15 Điều 2 Luật trồng trọt năm 2018 định nghĩa về khảo nghiệm phân bón như sau: “Khảo nghiệm phân bón là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu nhằm xác định phương thức sử dụng, tác động đến môi trường, hiệu quả  nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón”. Nói một cách khác, ta hiểu khảo nghiệm phân bón là quá trình bố trí thử nghiệm đồng ruộng ở quy mô vừa và nhỏ đối với các sản phẩm phân bón mới nhằm theo dõi, đánh giá hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón đối với cây trồng trong một điều kiện và thời gian nhất định.

Phân bón sau khi được người dân sản xuất và sử dụng mà không qua khảo nghiệm thì có thể sẽ gây ra những hậu quả như năng suất và chất lượng thấp; chỉ có tác dụng trước mắt và một mặt; gây suy thoái đất và mất cân bằng sinh thái; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Và trên hết đối với một đơn vị sản xuất hay kinh doanh phân bón, muốn các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể là những đối tượng người tiêu dùng công nhận một sản phẩm phân bón mới, đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt để có thể đưa vào sản xuất và kinh doanh phân bón trên thị trường thì nhất thiết phải tiến hành việc khảo nghiệm phân bón theo đúng quy định hiện hành.

Để thực hiện việc khảo nghiệm, các chủ thể có thể dùng các dịch vụ khảo nghiệm tại các Trung tâm khảo nghiệm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép có uy tín.

2. Khảo nghiệm phân bón tiếng Anh là gì?

Khảo nghiệm phân bón tiếng Anh là: Fertilizer test

3. Lý do cần phải khảo nghiệm phân bón:

Trên thực tế thì đối với mỗi loại cây trồng ở các vùng sinh thái khác nhau có nhu cầu về dinh dưỡng là khác nhau. Vì vậy, ta nhận thấy rằng, việc khảo nghiệm phân bón mới nhằm xác định hiệu quả tác động của phân bón đối với cây trồng, cũng như hiệu quả kinh tế của việc sử dụng loại phân bón mới trong canh tác.

Khảo nghiệm phân bón cung cấp cho các chủ thể là những người sản xuất những thông tin chính xác về chế độ phân bón và cách sử dụng phù hợp nhất cho từng đối tượng cây trồng. Từ đó có cơ sở để các chủ thể là những người người sản xuất đưa ra yêu cầu kỹ thuật và những khuyến cáo cho người sử dụng.

Hơn nữa, phân bón cũng chính là một trong những sản phẩm có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Nếu hoạt động phân bón được sản xuất và sử dụng mà không qua khảo nghiệm thì có thể sẽ gây ra những hậu quả như: năng suất và chất lượng thấp; chỉ có tác dụng trước mắt và một mặt; gây suy thoái đất và mất cân bằng sinh thái; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Và không những thế, đối với một đơn vị sản xuất phân bón, muốn các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể là những người tiêu dùng công nhận một sản phẩm phân bón mới để nhằm mục đích có thể sản xuất và kinh doanh trên thị trường thì nhất thiết phải tiến hành việc khảo nghiệm phân bón theo đúng quy định hiện hành.

4. Điều kiện công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón:

Phân bón được khảo nghiệm cả diện rộng và diện hẹp; khảo nghiệm diện rộng chỉ được tiến hành sau khi kết thúc khảo nghiệm diện hẹp.

Việc khảo nghiệm phân bón sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia do tổ chức được công nhận đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.

Lượng phân bón được sản xuất, nhập khẩu để khảo nghiệm được xác định dựa trên liều lượng bón cho từng loại cây trồng và diện tích khảo nghiệm thực tế theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón.

Điều kiện công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón quy định tại Điều 40 Luật trồng trọt, theo đó, tổ chức khảo nghiệm phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

– Chủ thể là người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Các tổ chức khảo nghiệm phân bón phải bảo đảm có đủ số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, không kể người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm, có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Các tổ chức khảo nghiệm phân bón phải bảo đảm có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón.

Về Số lượng nhân lực tối thiểu thực hiện khảo nghiệm của tổ chức khảo nghiệm phân bón thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính Phủ: Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có đủ số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, trong đó ngoài người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có tối thiểu 05 nhân lực chính thức thực hiện khảo nghiệm (viên chức hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn tối thiểu 12 tháng).

5. Thủ tục cấp quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón:

Theo Điều 10 Nghị định 84/2019/NĐ-CP, Hồ sơ, trình tự và thẩm quyền cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón. Theo đó:

Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón gồm các loại giấy tờ, tài liệu cụ thể như sau:

– Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón sẽ có đơn đề nghị công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.

– Hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón sẽ có bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.

Trình tự và thẩm quyền cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón được quy định cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính Phủ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thực hiện kiểm tra thực tế điều kiện của tổ chức khảo nghiệm.

Trong trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.

Đối với tường hợp phải có hành động khắc phục theo biên bản kiểm tra thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục, nếu tổ chức đáp ứng yêu cầu theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính Phủ trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do khi cơ quan đó không ban hành Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón. Việc quy định cụ thể về trình tự và thẩm quyền cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón cũng đã góp phần quan trọng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể là những tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!