Tổng hợp

Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng

Khái quát về khái niệm phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng là gì? Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng? Thực trạng kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng?

Bạn đang xem: Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng

Đối với một quốc gia thì phát triển kinh tế là một trong những việc làm rất quan trọng để nên kinh tế của quốc gia đó ngày một phát triển hơn. Tuy nhiên để một đất nước phát triển cả về kinh tế lẫn an ninh quốc phong là một điều không hề đơn giản. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng. Một đất nước có vững mạnh hay không đều dựa trên nền kinh tế và an ninh quốc phòng của quốc gia đó. Vậy kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng đã đucợ Việt Nam thực hiện ra sao? Hãy tìm hiểu nội dung này trong bài viết dưới đây:

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7:

1. Khái quát về khái niệm phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng là gì?

Phát triển kinh tế là các chương trình, chính sách hoặc hoạt động nhằm cải thiện phúc lợi kinh tế và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. “Phát triển kinh tế” có ý nghĩa như thế nào đối với bạn sẽ phụ thuộc vào cộng đồng bạn đang sống. Mỗi cộng đồng có những cơ hội, thách thức và ưu tiên riêng. Kế hoạch phát triển kinh tế của bạn phải bao gồm những người sống và làm việc trong cộng đồng.

An ninh quốc phòng, hay phòng thủ quốc gia, là an ninh và quốc phòng của một quốc gia có chủ quyền, bao gồm công dân, nền kinh tế và thể chế của quốc gia đó, được coi là nghĩa vụ của chính phủ. Ban đầu được hiểu là bảo vệ chống lại cuộc tấn công quân sự, an ninh quốc gia được hiểu rộng rãi bao gồm cả các khía cạnh phi quân sự, bao gồm an ninh chống khủng bố, giảm thiểu tội phạm, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh lương thực và an ninh mạng.

Tương tự, các rủi ro về an ninh quốc gia, ngoài các hành động của các quốc gia khác, hành động của các tổ chức phi chính phủ bạo lực, bởi các băng đảng ma tuý và các tập đoàn đa quốc gia, và cả những tác động của thiên tai.

Các chính phủ dựa vào một loạt các biện pháp, bao gồm sức mạnh chính trị, kinh tế và quân sự, cũng như ngoại giao, để bảo vệ an ninh của một quốc gia. Họ cũng có thể hành động để xây dựng các điều kiện an ninh trong khu vực và quốc tế bằng cách giảm thiểu các nguyên nhân gây mất an ninh xuyên quốc gia, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng kinh tế, loại trừ chính trị và phổ biến vũ khí hạt nhân.

2. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng?

Việc kết hợp phát triển nền kinh tế thị thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự tác động rất lớn đến việc củng cố tiềm lực quốc phòng án ninh đất nước. Việc tác động của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng có hai mặt đó chính là mặt tích cực và mặt tiêu cực. Do đó, mặt tích cực được thể hiện như sau:

Thứ nhất, trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia sẽ là cơ sở rất lớn để tiềm lực an ninh quốc phòng của quốc gia đó dựa vào đó để phát triển vữngmạnh hơn nữa. Bởi vì có nhận định đó là do, để tạo nê đucợ nền tảng kỹ thuật, vật chất, công nghệ và nhân lực cho quốc phòng, an ninh thì nền kinh tế của quốc gia đó phải phát triển thì mới thực hiện việc đầu tư củng cố an ninh quốc phòng. Bên cạnh việc phát triển an ninh quốc phòng thì nền kinh tế  phát triển còn phát triển đất nước trên nhiều mặt, nhiều phương diện thông qua nguồn vốn tích lũy, nguồn thu ngân sách không ngừng được tăng lên cửa quốc gia mình.

Thứ hai, Khi một quốc gia mà dân giàu thì nước mới mạnh, khi người dân có cuộc sống vật chất, tinh thần cao thì niềm tim đối với Đảng, Nhà nước ngày càng nhiều và được củng cố vững chắc hơn, đây cũng là một phần phát triển dựa trên sự phát triển của nền kinh tế. Từ đó, Đảng và Nhà nước ta đã càng ngày càng củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường ổn định xã hội và tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Thứ ba, Khi một quốc gia có tiềm lực kinh tế được khơi thông, đất nước có nền kinh tế ngày càng phát triển và ổn định, không phải lo nghĩa đến kiếm sống mưu sinh vất vả thì cũng là một phần rất quan trong trong việc tăng cường sức mạnh của lực lượng quân đội và công an cả về vật chất và tinh thần hơn trước.

Thứ tư, một quốc gia muốn có nền kinh tế ngày càng phát triển thì sẽ gắn liền với một nền kinh tế mở cửa, một nền kinh tế hội nhập quốc tế. Chính việc này đã thúc đẩy rất lớn trong sự phát triển kinh tế trong nước thông qua phát huy các lợi thế, tạo tiền đề vật chất cho tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Bên cạnh mặt tốt trong việc mở cửa họi nhập quốc tế về lĩnh vực kinh tế thì việc này cũng tạo ra sự rằng buộc lẫn nhau về lợi ích kinh tế, đầu tư, thương mại, hạn chế nguy cơ chiến tranh.

Bên cạnh mặt tích tực thì tiềm lực quốc phòng, an ninh đất nước cũng bị sự phát triển kinh tế xã hội tác động tiêu cực, cụ thể:

Một là, Một trong những tiêu cực của việc phát triển kinh tế đó là sự phân hóa giàu nghèo. Từ sự chênh lệch giữ đời sống và các phúc lợi khác của xã hội sẽ dân tới những tiêu cực, bất mãn – cơ hội. Đồng thời đây cũng là một điểm yếu, là cơ hội để kẻ xấu lơi kéo người dân phạm tội gây sự phức tạp về an ninh, trật tự xã hội. Khỗng những thế mà đây còn là lúc kể kẻ xấu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm ảnh hưởng xấu tới việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Hai là, việc phát triển kinh tế xã hội quá nhanh dẫn đến việc một số các nhân là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang bị ảnh hưởng đến tư tưởng và tình cảm. Từ đó, họ đã có các hành vi làm giàu bất chính và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, có nhiều tài sản bất hợp pháp.

Ba là, khi phát triển nền kinh tế mở cửa hội nhập đem lại lợi ích tích cực đối với sự phát triển nhưng nó cũng đem lại những tác hại không nhỏ khi thế lực thù địch dựa vào việc hợp tác đầu tư, thương mại, các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng để thâm nhập vào trong nước, móc nối với các nhân vật bất mãn, phản động, tổ chức các hoạt động chống phá. Đây là một trong những hành đọng gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc củng cố an ninh quốc phòng của nước ta.

3. Thực trạng kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng?

Để giải quyết các tiêu cực của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng thì Nhà nước chủ động giải quyết mối quan hệ giữa thực hiện công bằng xã hội với tăng trưởng kinh tế thông qua việc áp dụng các chính sách phân phối thu nhập, lĩnh vực văn hóa – xã hội. Cũng chính vì thế mà đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người dân đang dần dần được cải thiện. Từ đó loại bỏ bớt mức phân hóa giàu nghèo trong quần chúng nhân dân, giảm thiểu sự bất bình trong người dân, trành được sự lôi kéo, dụ dỗ, chống phá của một số đối tượng thù địch gây ảnh hưởng đến việc củng cố an ninh quốc phòng.

Hiên nay, nhà nước ta đã tạo được hành lang pháp lý, xây dựng thể chế, ban hành hệ thống thể chế phát triển kinh tế xã hội. Từ đó mà việc thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài, giúp nền kinh tế có những chuyển biến hết sức to lớn nhưng lại không ảnh hưởng đến việc các đối tượng thù địch dựa vào đầu tư vào nền kinh tế mở cửa để thâm nhập vào nước ta để lôi kéo dụ dỗ chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Với nền kinh tế ngày càng phát triển dẫn đến việc kiện toàn được bộ máy quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh ở Trung ương và địa phương và cả Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội  ở Trung ương và địa phương. Việc kiện toàn này đã được quy định trong Luật Quốc phòng và Luật An ninh quốc gia về các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm đối với công tác quốc phòng, an ninh.

Vấn đề đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trung và dài hạn thông qua các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch luôn luôn được nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện trong mối quan hệ với chiến lược quốc phòng, an ninh.

Như vậy, có thể thấy rằng, sự kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố an ninh quốc phòng luôn luôn được nhà nươc sta quan tâm và đặt lên hàng đầu. Điều đó đã và đang được thể hiện thông qua những hoạch định mục tiêu phát triển quốc gia hay trong lựa chọn và thực hiện các giải pháp chiến lược và thâm chí là ngay cả trong huy động nguồn lực. Đồng thời thì việc đưa ra chính sách lựa chọn các đối tác hợp tác về quốc phòng, công nghệ quốc phòng, an ninh hiện đại và đào tạo nhân lực.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!