Tổng hợp

Hướng dẫn thiết lập và sử dụng Gmail như một tài khoản IMAP

IMAP (Internet Massage Acces Protocol) là giao thức nhận email qua môi trường mạng LAN cho phép người dùng đọc các email bằng những ứng dụng email trung gian như Outlook hay iPhone Mail.

Download Gmail cho iOS

Download Gmail cho Android

Do đó, nếu bạn là người sử dụng Gmail thường xuyên thì việc thiết lập Gmail bằng cách sử dụng IMAP cho phép bạn quản lý và kiểm tra email trên các email client một cách dễ dàng và tiện lợi hơn. Ngoài ra, bên cạnh việc đọc và phản hồi email như bình thường, bạn còn có thể áp dụng nhãn, đánh dấu thư là spam, lưu trữ hoặc xóa chúng và nhiều hơn nữa. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập và sử dụng Gmail như một tài khoản IMAP trong chương trình email.

Thiết lập Gmail thông qua IMAP

Thiết lập một tài khoản Gmail qua IMAP trong một chương trình email cho phép bạn truy cập vào tất cả các email và thư mục. Nó cho phép bạn:

Bạn đang xem: Hướng dẫn thiết lập và sử dụng Gmail như một tài khoản IMAP

 • Truy cập tài khoản Gmail không chỉ trên web mà còn trong bất kỳ chương trình email nào hoặc có thể là thiết bị di động.
 • Không chỉ tải xuống email mới mà còn tự do mở tất cả các email lưu trữ trong tài khoản Gmail của bạn.
 • Xem tất cả các nhãn và áp dụng thẻ bằng cách sao chép email tới các thư mục.

Truy cập IMAP của Gmail hoạt động trên hầu hết các chương trình email và cung cấp truy cập liền mạch đến tất cả các thư mục và nhãn của bạn (trừ khi bạn ẩn chúng).

1. Truy cập Gmail thông qua IMAP trong email client hoặc thiết bị di động

Để truy cập vào tài khoản Gmail trong chương trình email hoặc thiết bị di động của bạn thông qua giao diện IMAP, bạn thực hiện như sau:

 • Nhấp chuột vào Settings từ thanh điều hướng của Gmail.
 • Đi đến tab Forwarding and POP/IMAP. Hãy đảm bảo mục Enable IMAP dưới phần IMAP Access được chọn.
 • Click vào Save Changes.

Truy cập Gmail thông qua IMAP cho phép bạn dán nhãn, lưu trữ email, báo cáo thư rác và nhiều hơn nữa.

2. Thiết lập email client để cấp quyền truy cập Gmail IMAP

Bây giờ, hãy thiết lập tài khoản IMAP mới trong ứng dụng email của bạn:

 • iPhone Mail
 • Mac OS X Mail
 • Outlook 2007
 • Outlook 2002 and Outlook 2003
 • Outlook Express

Nếu chương trình email của bạn không được liệt kê ở trên, hãy thử đặt các cài đặt chung này:

 • IMAP server: imap.gmail.com.
 • Port: 993.
 • Yêu cầu SSL: Yes.
 • Username: Tên tài khoản Gmail của bạn (các ký tự trước đuôi @gmail.com).
 • Password: Mật khẩu Gmail của bạn.
 • SMTP server: smtp.gmail.com.
 • Port: 465.
 • Yêu cầu SSL/STARTTLS: Yes.
 • Yêu cầu xác thực SMTP: Yes.
 • Username: Tên tài khoản Gmail của bạn.
 • Password: Mật khẩu Gmail của bạn.

Sử dụng Gmail thông qua IMAP

IMAP cho phép quản lý email qua các email client. Có nghĩa là ngoài việc đọc và phản hồi thư như bình thường, bạn còn có thể áp dụng nhãn, đánh dấu thư là spam, lưu trữ hoặc xóa chúng.

1. Xóa email

Để xóa email trong một tài khoản Gmail IMAP, bạn di chuyển email đó đến thư mục [Gmail]/ Trash. Nếu bạn thiết lập chương trình email của mình để sử dụng một folder “deleted items” (những mục đã xóa) và đặt thư mục đó thành [Gmail]/ Trash thì bạn có thể sử dụng nút Delete của chương trình đó.

2. Lưu trữ email

Để lưu trữ một thư điện tử bên ngoài hộp thư đến của Gmail hoặc loại bỏ nó khỏi một thư mục bất kỳ, bạn di chuyển email đó vào thư mục [Gmail]/ Trash. Nếu bạn chưa thiết lập chương trình email của mình để sử dụng folder “deleted items” (những mục đã xóa) thì bạn có thể xóa email trong hộp như đến hoặc thư mục nào đó để loại bỏ và lưu trữ nó trong All Mail.

3. Đánh dấu email là thư rác hoặc không phải là thư rác

 • Để báo cáo một email là rác, bạn di chuyển email đó đến thư mục [Gmail]/ Spam.
 • Để đưa một email ra khỏi thư mục spam và cho Gmail biết đó không phải là rác, bạn đi đến thư mục [Gmail]/ Spam và di chuyển email đó đến Inbox (Hộp thư đến).

4. Gắn nhãn hoặc xóa nhãn

 • Để áp dụng nhãn vào email, bạn sao chép hoặc di chuyển email đó vào thư mục được đặt tên như nhãn theo mong muốn.
 • Để xóa nhãn khỏi một email, bạn đi đến thư mục có tên như nhãn bạn muốn xóa và di chuyển email đó vào thư mục [Gmail]/ All Mail hoặc Hộp thư đến.

5. Gắn dấu sao hoặc gỡ bỏ dấu sao

 • Để gắn dấu sao vào email, bạn gắn cờ email hoặc sao chép (hoặc di chuyển) email đến thư mục [Gmail]/ Starred.
 • Để xóa dấu sao ra khỏi một email, bạn xóa cờ hoặc đi tới thư mục [Gmail]/ Starred và chuyển email đó đến [Gmail]/ All Mail hoặc Hộp thư đến.

6. Đánh dấu email là quan trọng hoặc không quan trọng

 • Để đánh dấu một email quan trọng cho Priority Inbox (Hộp thư đến ưu tiên), bạn sao chép email đến thư mục [Gmail]/ Important.
 • Để đánh dấu email là không quan trọng cho Priority Inbox (Hộp thư đến ưu tiên), bạn đi đến thư mục [Gmail]/ Important và chuyển email đó vào thư mục [Gmail]/ All Mail hoặc Hộp thư đến.

Như vậy, với việc thiết lập Gmail như một tài khoản IMAP bạn có thể quản lý và kiểm tra email của mình trong các chương trình email mà bạn đang sử dụng. Điều này mang lại cho bạn một sự tiện lợi nhất định khi nhận và gửi email mà không cần phải sử dụng trình duyệt web.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!