Tổng hợp

Hướng dẫn ghi giấy nộp tiền thuế môn bài vào ngân sách Nhà nước

Lệ phí (thuế) môn bài là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Hình thức nộp tiền thuế môn bài? Cách viết giấy nộp tiền thuế khi nộp trực tiếp? Cách lập giấy nộp tiền thuế qua mạng điện tử?

Thuế môn bài là thuật ngữ quen thuộc được các doanh nghiệp nhắc đến trong nghĩa vụ thuế của họ. Bởi đây là khoản thuế doanh nghiệp phải nộp hằng năm cho cơ quan thuế. Doanh nghiệp hoạt động trên thực tế được nhận các quyền và lợi ích trong hoạt động quản lý nhà nước. Do đó các nghĩa vụ cũng phải được đảm bảo thực hiện. Thuế môn bài được nộp bằng một trong hai hình thức trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin vào giấy nộp tiền theo mẫu. Cùng tìm hiểu cách ghi đúng, đủ thông tin trong giấy nộp tiền theo quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý:

Bạn đang xem: Hướng dẫn ghi giấy nộp tiền thuế môn bài vào ngân sách Nhà nước

– Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Mẫu số 02 (C1-02/NS) ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến

1. Lệ phí (thuế) môn bài là gì?

– Lệ phí môn bài hay còn được gọi tên là thuế môn bài. Đây là một sắc thuế trực thu, được thực hiện trong hoạt động quản lý, thu thuế đối với doanh nghiệp. Các giá trị thuế này thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp đang tổ chức hoạt động về mặt pháp lý phải thực hiện đóng thuế theo quy định.

Hiểu đơn giản, đây là mức thuế doanh nghiệp phải nộp hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế vào các cơ quan thu thuế trong ngân sách nhà nước. Tùy thuộc vào tính chất hoạt động khác nhau của doanh nghiệp mà các giá trị nghĩa vụ thực tế cũng khác nhau.

– Mức thu thuế môn bài được căn cứ theo:

+ Phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký;

+ Doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy quốc gia/địa phương.

Nhà nước quy định cách thức, công thức tính thuế môn bài của doanh nghiệp. Qua đó mang đến hiệu quả tính toán, thực hiện đúng các nghĩa vụ tương ứng trong hoạt động của từng doanh nghiệp.

2. Các thuật ngữ tiếng Anh:

Thuế môn bài tiếng Anh là License tax.

Ngân sách Nhà nước tiếng Anh là State budget.

3. Hình thức nộp tiền thuế môn bài:

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS. Mẫu này phải được sử dụng trong hoạt động viết giấy nộp tiền thuế. Mẫu chung giúp thống nhất triển khai, cung cấp thông tin cần thiết về các doanh nghiệp. Từ đó cũng mang đến hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong nghĩa vụ tương ứng của chủ thể nộp thuế.

– Có 2 hình thức nộp giấy nộp tiền vào ngân sách đó là nộp trực tiếp tại địa điểm thu ngân sách hoặc nộp qua mạng: Cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các cách thức để doanh nghiệp được tiếp cận, triển khai hiệu quả các nghĩa vụ thuế.

+ Nộp trực tiếp tại địa điểm thu ngân sách: Là các bạn ra Ngân hàng mà nơi đó được Cơ quan thuế ủy nhiệm thu ngân sách. Các cơ quan này sẽ thực hiện hướng dẫn, triển khai hỗ trợ nhu cầu nộp thuế của doanh nghiệp.

+ Nộp qua mạng: Là các bạn nộp tiền thuế điện tử qua website của Tổng cục thuế như: thuedientu.gdt.gov.vn. Khi thực hiện nộp qua mạng, doanh nghiệp phải có chữ ký

4. Cách viết giấy nộp tiền thuế khi nộp trực tiếp:

– Cách này các bạn sẽ phải tải Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước về. Bạn cần sử dụng mẫu được cung cấp phần nội dung tải về -> Sau đó ghi thông tin cần cung cấp của doanh nghiệp theo yêu cầu, ký tên, đóng dấu -> Cuối cùng là mang ra địa điểm thu ngân sách để nộp + Tiền thuế.

Do đó, bạn cần cung cấp các thông tin đúng theo yêu cầu. Có thể tham khảo hướng dẫn viết từng mục dưới đây:

Phần chữ in nghiêng là phần hướng dẫn viết Giấy nộp tiền:

Mẫu số: C1-02/NS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □       Chuyển khoản □

Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: …………

Mã hiệu: ………

Số: ……………

 

(- Các bạn lựa chọn hình thức nộp tiền sẽ thực hiện: Tiền mặt, chuyển khoản, loại tiền,… Đây là nội dung triển khai nhu cầu, cách thức tham gia nộp tiền bạn sẽ thực hiện. )

Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: Ghi tên Công ty…Mã số thuế:  … Ghi mã số thuế Cty

Địa chỉ: ………………Ghi địa chỉ Công ty

Quận, Huyện: …………….Tỉnh, TP: ………

Người nộp thay: …Trường hợp nộp thay thì viết vào đây Mã số thuế: …

Địa chỉ: ……………………………

Huyện: ………………………Tỉnh, TP: ……………

Đề nghị NH (KBNN): Ngân hàng mà DN bạn mở tài khoản trích TK số: Số tài khoản ngân hàng của DN bạn (hoặc) thu tiền mặt để Nộp vào NSNN theo:

TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

– Các thông tin liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp cần trình bày chính xác theo yêu cầu. 

– Với các ô vuông để lựa chọn:

+ Chọn ô “TK thu NSNN” đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước. Tức là thể hiện các nhu cầu nộp thuế trong nghĩa vụ của chủ thể nộp. 

+ Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” đối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa. Các quy định này phải được thống nhất hiểu đúng để khai thông tin đúng theo quy định. 

Nộp vào tài khoản của KBNN: (Kho bạc nhà nước nơi Cty đăng ký kinh doanh tỉnh, TP: Xác định chủ thể tiếp nhận, cũng là chủ thể có thẩm quyền căn cứ xác nhận doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế theo quy định. Khi thực hiện đúng chủ thể tiếp nhận, các nghĩa vụ mới được đảm bảo thực hiện.)

Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên danh mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh mục do hệ thống cung cấp. Nhằm đảm bảo ghi đúng thông tin của kho bạc tiếp nhận, giải quyết cho nghĩa vụ được doanh nghiệp thực hiện. 

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: Ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu (Địa điểm thu ngân sách).

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Nếu nộp thuế theo Quyết định của các Cơ quan thì chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”. Xác định chủ thể có thẩm quyền đưa ra yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế của bạn. Đây cũng là các cơ quan có thẩm quyền quản lý, giám sát việc hoàn thành, chấp hành nghĩa vụ thuế. 

– Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”. 

Qua các lựa chọn này giúp thể hiện thông tin về chủ thể đưa ra văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bạn. Giúp các cơ quan tiếp nhận thuế có được nguồn thông tin chính xác, xác thực để quản lý. 

Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế quản lý DN bạn.

Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
STT Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu mục
 Ví dụ Nộp tiền thuế TNDN    Q4/2020 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Ghi chú: Nộp thuế TNDN tạm tính quý 4.2020.

   4.000.000  754  1052
             
Ví dụ
Nộp Thuế môn bài
   00/CN/2021 Lệ phí môn bài (bậc 2).

Ghi chú: Nộp lệ phí môn bài năm 2021

   2.000.000  754  2863
  Tổng cộng        

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2)Ghi số tiền bằng chữ.

– Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND;

– Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ. Phải cung cấp đúng, đủ các thông tin liên quan để xác định giá trị, loại tiền. Từ đó căn cứ hiểu đúng, đáp ứng đúng các nghĩa vụ thuế thực tế. 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu:.Không ghi phần này.    Nợ TK: ……………..
Mã ĐBHC: ……………….                    Có TK: ……………..

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
        (Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Trong đó, các cách ghi chi tiết ở một số nội dung được hiểu như sau:

Cách ghi giấy nộp tiền thuế nhà thầu:

Người nộp thuế: Ghi tên Công ty mà Cty bạn nộp thay – Mã số thuế: Ghi mã số thuế nhà thầu.

Người nộp thay: Ghi tên Công ty bạn – Mã số thuế: Ghi mã số thuế Cty Bạn.

Cách ghi Mã Chương thuế nhà thầu:

– Nếu DN thuộc cấp Trung ưng quản lý

161

162

Nhà thầu chính ngoài nước

Nhà thầu phụ ngoài nước

– Nếu DN thuộc cấp Cục thuế quản lý

561

562

Nhà thầu chính ngoài nước

Nhà thầu phụ ngoài nước

– Nếu DN bạn thuộc cấp Chi cục thuế quản lý

754

 

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

Cách ghi Mã Tiểu mục thuế nhà thầu:

Chú ý:

– Mã tiểu mục vẫn là mà tiểu mục của loại thuế mà doanh nghiệp bạn phải nộp. Hoặc chính là Mã tiểu mục trên Thông báo của Cơ quan thuế khi các bạn đăng ký Mã số thuế nhà Thầu. Nếu không chắc chắn, bạn có thể hỏi, việc này tùy từng Chi cục hướng dẫn

VD: Mã tiểu mục Thuế GTGT là: 1701 – Hoặc có chi cục hướng dẫn là 433.

Tóm lại: Mã Chương và Mã Tiểu: Các bạn ghi theo Thông báo của cơ quan thuế khi các bạn đăng ký MST nhà thầu Hoặc xác định như trên.

5. Cách lập giấy nộp tiền thuế qua mạng điện tử:

– Nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty. Khi đó, tiền được thanh toán từ tài khoản của công ty để thực hiện chính các nghĩa vụ thuế môn bài tương ứng của doanh nghiệp bạn. Đối với hình thức nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số. Tức là trước đó, doanh nghiệp phải đăng ký để được cấp chữ ký số.

Chữ ký số thuận tiện cho các nhu cầu tham gia giao dịch bằng hình thức điện tử.

Doanh nghiệp sẽ đăng ký nộp tiền thuế điện tử qua trang thuedientu.gdt.gov.vn và tiến hành các thủ tục theo hướng dẫn.

Chữ ký số (Token) là điều kiện bắt buộc để các giao dịch có thể được thực hiện.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!