Tổng hợp

Hội đồng chuyên môn là gì? Chức năng nhiệm vụ hội đồng chuyên môn bệnh viện?

Hội đồng chuyên môn là gì, thành lập hội đồng chuyên môn? Chức năng nhiệm vụ hội đồng chuyên môn bệnh viện?

Bạn đang xem: Hội đồng chuyên môn là gì? Chức năng nhiệm vụ hội đồng chuyên môn bệnh viện?

Bệnh viện với vai trò khám chữa bệnh cho những người bệnh, tạo các điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất cho người bệnh. Trong quá trình thăm khám bệnh, do sự phức tạp của các ca bệnh cũng như các phương pháp chữa bệnh cũng sẽ xảy ra các vấn đề cần đến ý kiến của các chuyên gia chuyên môn đưa ra ý kiến. Viện giải quyết các vấn đề này phải được thực hiện bởi hội đồng chuyên môn bệnh viện. Vậy hội đồng chuyên môn là gì? Chức năng nhiệm vụ hội đồng chuyên môn bệnh viện? Bài viết dưới đây của AZ Solutions sẽ đi vào tìm hiểu các vấn đề liên quan để giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến

Cơ sở pháp luật:

Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009.

1. Hội đồng chuyên môn là gì, thành lập hội đồng chuyên môn?

Bệnh viện được hiểu là một tổ chức chăm sóc sức khỏe cung cấp điều trị bệnh nhân với các nhân viên y tế và điều dưỡng chuyên ngành và thiết bị y tế.

Vai trò của bệnh viện là thực hiện việc các trách nhiệm sau:

+ Khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân: Theo đó bệnh viện là nơi tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo các chế độ chính sách Nhà nước quy định, bệnh viện phải đảm bảo các cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện khám chữa bệnh tốt nhất có thể cho bệnh nhân. Ngoài ra bệnh viện còn tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

+ Thực hiện việc đào tạo cán bộ: Bệnh viện là cơ sở khám chữa bệnh do đó là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế tốt nhất. Các thành viên trong bệnh viện kể cả bác sỹ, y tá hay các chức vụ khác đều phải mẫu mực trong thực hiện quy chế bệnh viện và quy định kỹ thuật bệnh viện.

+ Trách nhiệm nghiên cứu khoa học: Bệnh viện là nơi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh do đây là cơ sở khám chữa bệnh, là nơi ứng dụng thực tế được những khoa học, kỹ thuật.

+ Thực hiện việc chỉ đạo tuyến, theo quy định thì hệ thống các bệnh viện được tổ chức theo tuyến kỹ thuật, theo nguyên tắc thì tuyến trên có trách nhiệm chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới.

+ Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh song với khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh là nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện.

+ Nhà nước quy định bệnh viện thực hiện việc hợp tác quốc tế theo đúng các quy định của Nhà nước.

+ Quản lý kinh tế trong bệnh viện: Bệnh viện sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện từng bước tổ chức thực hiện việc hạch toán chi phí về khám bệnh, chữa bệnh trong bệnh viện.

Theo quy định Tại Điều 74 của Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009, việc thành lập hội đồng chuyên môn được quy định cụ thể như sau:

– Hội đồng chuyên môn là hội đồng bao gồm các chuyên gia chuyên môn, luật sư được thành lập nhằm mục đích giải quyết các tranh chấp xảy ra dưới sự góp ý của các chuyên gia.

– Các trường hợp lập hội đồng chuyên môn bệnh viện: khi có yêu cầu giải quyết tranh chấp về khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến đối với người bệnh và cần có hội đồng chuyên môn để xác định có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật.

– Thời điểm lập hội đồng chuyên môn bệnh viện: Theo quy định về việc thành lập hội đồng chuyên môn thì hội đồng chuyên môn được thành lập trong thời hạn chấp.

– Bên đề nghị thành lập hội đồng chuyên môn bệnh viện: người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tự thành lập hội đồng chuyên môn hoặc nếu không tự thành lập được thì tiến hành đề nghị cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng chuyên môn bệnh viện.

– Chủ thể thành lập hội đồng chuyên môn bệnh viện: người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp thành lập hội đồng chuyên môn.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp phải thành lập hội đồng chuyên môn.

– Sau khi thành lập hội đồng chuyên môn, nếu hội đồng chuyên môn đã tiến hành đưa ra ý kiến nhưng các bên tranh chấp không nhất trí với kết luận của hội đồng chuyên môn thì cả bên tranh chấp và người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế quản lý trực tiếp có quyền đề nghị Bộ Y tế thành lập hội đồng chuyên môn. Nếu rơi vào trường hợp này thì trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của các chủ thể trên Bộ Y tế phải thành lập hội đồng chuyên môn để tiến hành giải quyết tranh chấp giữa các bên.

–  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập, hội đồng chuyên môn phải họp và mời các bên liên quan đến tranh chấp tham gia một số phiên họp và phiên kết luận. Sau khi tiến hành họp, hội đồng chuyên môn đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp phù hợp với ý kiến của các bên tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

– Trường hợp vụ việc tranh chấp liên quan đến tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh được giải quyết theo thủ tục tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng có thể đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế thành lập hội đồng chuyên môn để xác định có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật để có kết quả chính xác trong quá trình tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích của những người liên quan.

2. Chức năng nhiệm vụ hội đồng chuyên môn bệnh viện?

Theo Điều 75 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 thì thành phần, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn được quy định cụ thể và chi tiết.

Theo quy định tại Điều này thì thành phần của hội đồng chuyên môn bao gồm: Các chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp; Các chuyên gia thuộc các chuyên khoa khác có liên quan đến tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh; luật gia hoặc luật sư. Chỉ những người có chuyên môn, đủ điều kiện mới được tham gia hội đồng chuyên môn của bệnh viện.

– Nguyên tắc hoạt động của hội đồng chuyên môn: Hội đồng chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể, quyết định theo đa số và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình. Do đó, các quyết định mà hội đồng chuyên môn này đưa ra phải chính xác và đúng chuyên môn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các bên liên quan, giải quyết tranh chấp có hiệu quả.

– Hội đồng chuyên môn căn cứ vào các quy định tại Luật khám chữa bệnh để thực hiện trách nhiệm xác định có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật.

Theo đó:

Sai phạm chuyên môn kỹ thuật được hiểu là vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị người bệnh; có các vi phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp; người điều trị có các hành vi xâm phạm quyền của người bệnh.

Người hành nghề không có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn xác định thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Người hành nghề đã thực hiện đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn xảy ra tai biến đối với người bệnh. Đây có thể coi là trường hợp không thể làm trái, người hành nghề đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể ngăn cản tai biến xảy ra.

+ Trong trường hợp có người bệnh cần tiến hành cấp cứu nhưng do bệnh viện thiếu phương tiện, thiếu các thiết bị kỹ thuật, thiếu người hành nghề theo quy định của pháp luật dẫn đến hậu quả không thể khắc phục được hoặc bệnh đó chưa có quy định chuyên môn để thực hiện dẫn đến xảy ra tai biến đối với người bệnh; các trường hợp bất khả kháng khác dẫn đến xảy ra tai biến đối với người bệnh. Trường hợp này người hành nghề được xác định là không có sai sót.

– Theo nguyên tắc giải quyết về tranh chấp, khi hội đồng chuyên môn được lập ra thì kết luận của hội đồng chuyên môn sẽ được dùng làm cơ sở để giải quyết tranh chấp hoặc để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, quyết định giải quyết vụ việc.

Đồng thời kết luận của hội đồng chuyên môn sẽ được sẽ được xem căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về y tế, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với người hành nghề.

– Kết luận của hội đồng chuyên môn do Bộ Y tế thành lập do trường hợp các bên tranh chấp không nhất trí với kết luận của hội đồng chuyên môn quy định, các bên có quyền đề nghị Bộ Y tế thành lập hội đồng chuyên môn sẽ là kết luận cuối cùng về việc có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật.

Như vậy, trong trường hợp có tranh chấp phát sinh do có liên quan đến kỹ thuật liên quan xảy ra tai biến đối với người bệnh thì thành lập hội đồng chuyên môn để xác định có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật. Hội đồng chuyên môn được thành lập đủ các thành viên và đúng thẩm quyền, thành viên hội đồng chuyên môn phải tiến hành đưa ra ý kiến đúng chuyên môn, đúng thẩm quyền để xác định được sai sót chuyên môn kỹ thuật chính xác, tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của AZ Solutions về các quy định liên quan đến đồng chuyên môn là gì, thành lập hội đồng chuyên môn cũng như các chức năng nhiệm vụ hội đồng chuyên môn bệnh viện.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!