Tổng hợp

Hiệu trưởng trường đại học là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn?

Hiệu trưởng trường đại học là gì? Hiệu trưởng trường đại học có tên trong tiếng Anh là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn?

Bạn đang xem: Hiệu trưởng trường đại học là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn?

Một cách để hiệu trưởng tiến xa hơn trong sự nghiệp của họ là chuyển đến một trường học lớn hơn, nhiều thử thách hơn. Do đó, điều này sẽ dẫn đến việc tăng lương của họ và mang đến cho họ cơ hội mới để phát triển các kỹ năng của mình. Hiệu trưởng cũng có thể quyết định bỏ hẳn việc giảng dạy và chuyển sang một vai trò cao cấp hơn trong lĩnh vực giáo dục. Ví dụ, họ có thể quyết định rằng họ muốn trở thành một thanh tra trường học, một nhà tư vấn giáo dục hoặc một nhà đào tạo giáo viên. Vậy thì khái niệm hiệu trưởng trường đại học ở đây được định nghĩa là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường đại học được quy định ra sao? Hãy tìm hiểu nội dung liên quan đến vấn đề này trong bài viết dưới đây:

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7:

Cơ sở pháp lý: Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018.

1. Hiệu trưởng trường đại học là gì?

Trên cơ sở quy định tại Khoản 14 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018, (có hiệu lực 01/07/2019), theo đó:

“1. Hiệu trưởng trường đại học, giám đốc đại học (gọi chung là hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học) là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.”

Hiệu trưởng là giáo viên cao cấp nhất trong một trường học. Họ chịu trách nhiệm quản lý trường học và đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động trơn tru hàng ngày. Hiệu trưởng đóng một vai trò quan trọng trong nhiều cơ sở giáo dục bao gồm trường tiểu học, trường trung học, hình thức thứ sáu và trường cao đẳng. Không giống như hầu hết các nhân viên giảng dạy, thường hiệu trưởng không dạy các bài học trong lớp học. Thay vào đó, họ dành thời gian sử dụng nhiều năm kinh nghiệm của mình để thúc đẩy và quản lý nhân viên cũng như học sinh của mình.

Đồng thời, cũng theo như quy định tại Điều này thì: “Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận; hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng đại học”.

Như vậy, có thể thấy rằng hiệu trưởng nhà trường hay Hiệu trưởng trường đại học là người quản lý việc học tập và giám sát việc quản lý trường học của họ. Họ cung cấp tầm nhìn và sự lãnh đạo cho tất cả các bên liên quan trong trường học và tạo ra một môi trường an toàn và hòa bình để đạt được sứ mệnh học tập và giáo dục ở cấp độ cao nhất. Họ hướng dẫn công việc kinh doanh hàng ngày của trường và giám sát tất cả các hoạt động do trường tiến hành. Họ chịu trách nhiệm về mọi việc ra quyết định và chịu trách nhiệm về những nỗ lực của mình để nâng tầm nhà trường lên mức thành tích học tập tốt nhất cho học sinh, kỹ năng giảng dạy tốt nhất cho giáo viên và môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên hỗ trợ.

2. Hiệu trưởng trường đại học có tên trong tiếng Anh là gì?

Hiệu trưởng trường đại học có tên trong tiếng Anh là: “Head teacher”.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn?

Vai trò là một trong những vị trí cao nhất mà người giáo viên có thể đạt được trong ngành giáo dục. Vì vậy, có năng lực và thành tích học tập đặc biệt là điều cần thiết để thành công trong vai trò này. Tuy nhiên, con đường dẫn đến việc trở thành một hiệu trưởng không nhất thiết phải thẳng thắn. Trên thực tế, có nhiều cách khác nhau để giáo viên đạt đến giai đoạn này trong sự nghiệp của họ.

Những người ứng tuyển vào vai trò hiệu trưởng thường được đánh giá dựa trên kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của họ. Họ cũng phải có nền tảng làm việc trong một số hình thức quản lý giáo dục, chẳng hạn như một phó hiệu trưởng.

Trên cơ sở quy định tại Khoản 14 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018, (có hiệu lực 01/07/2019) thì nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường đại học được quy định, theo đó:

“3. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định như sau:

a) Là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của cơ sở giáo dục đại học, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có quy định khác;

b) Tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế, hoạt động khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và quyết định của hội đồng trường, hội đồng đại học;

c) Trình văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hội đồng trường, hội đồng đại học sau khi tổ chức lấy ý kiến của tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong cơ sở giáo dục đại học; ban hành quy định khác của cơ sở giáo dục đại học theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;

d) Đề xuất hội đồng trường, hội đồng đại học xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của hội đồng trường, hội đồng đại học; thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý khác của cơ sở giáo dục đại học, quyết định dự án đầu tư theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;

đ) Hằng năm, báo cáo trước hội đồng trường, hội đồng đại học về kết quả thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học và ban giám hiệu, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện công khai, minh bạch thông tin; thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

e) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước hội đồng trường, hội đồng đại học và các bên liên quan; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức có liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.”.

Vai trò đi kèm với một loạt các trách nhiệm quan trọng. Ngoài việc cung cấp hướng dẫn và chuyên môn, hiệu trưởng cũng phải có một sự hiện diện mạnh mẽ và có ảnh hưởng trong cộng đồng trường học. Cuối cùng, họ phải chịu trách nhiệm về giáo dục chung và thành tích học tập của trường. Họ có trách nhiệm tạo ra một môi trường học tập hiệu quả cho nhân viên và học sinh. Tuy nhiên, họ cũng phải lo tài chính và quản lý của trường.

Các trách nhiệm chính khác của hiệu trưởng bao gồm:

– Phát triển và duy trì các chính sách và nội quy của trường.

– Động lực, quản lý và kỷ luật của nhân viên.

– Đảm bảo rằng giáo viên có quyền truy cập vào các tài nguyên giáo dục quan trọng

– Giám sát quá trình tuyển dụng trong trường

– Tạo và duy trì một môi trường dạy và học tích cực, có tổ chức và bổ ích.

– Lắng nghe nhân viên và học sinh về các vấn đề trong trường và phản ứng phù hợp.

– Làm việc với các thống đốc để đảm bảo rằng nguồn tài trợ được phân phối đầy đủ.

– Cung cấp cho nhà trường một tầm nhìn giáo dục.

– Tổ chức các sự kiện của trường.

– Luôn cập nhật những cải tiến và công nghệ giáo dục mới.

– Đảm bảo rằng phụ huynh được thông báo về tin tức trường học và sự phát triển của con họ.

– Báo cáo kết quả hoạt động và sự phát triển của trường cho cộng đồng địa phương và các cơ quan quản lý giáo dục.

– Giải quyết các vấn đề lớn về hành vi với học sinh.

– Làm việc với cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp khác để đảm bảo sự an toàn của mọi người trên sân trường.

Trong khi một số giáo viên hiệu trưởng vẫn tự thực hiện một số công việc giảng dạy, thì ở hầu hết các trường học lớn hơn, hầu hết nhiệm vụ của họ là quản lý và mục vụ. Chúng thường được sử dụng để kỷ luật những học sinh có hành vi sai trái, giúp tổ chức các hoạt động do trường bảo trợ và giáo viên báo cáo cho chúng.

Giáo viên chủ nhiệm đôi khi phụ trách một (trong trường hợp là môn học chính) hoặc nhiều khoa (thường là ở các trường nhỏ hơn) các khoa cụ thể, chẳng hạn như tiếng Anh, lịch sử, toán, khoa học, viết, công nghệ, v.v., nhưng duy trì đầy đủ các nhiệm vụ và tình trạng giảng dạy. Họ được coi là một phần của giám đốc điều hành trường học, và thường thì vị trí giáo viên hiệu trưởng là một bước đệm cho việc quản lý.

Như chúng ta đã đề cập ở phần trên, vai trò đi kèm với một lượng trách nhiệm và áp lực rất lớn. Điều rất quan trọng đối với các hiệu trưởng là có thể đối phó với bất kỳ tình huống nào phát sinh trong trường hàng ngày. Nhiều hiệu trưởng có được kinh nghiệm này bằng cách làm việc với tư cách là giáo viên trong nhiều năm trước đó.

Có nhiều kinh nghiệm làm việc trong trường học giúp hiệu trưởng hiểu và thông cảm với nhân viên và học sinh của họ. Nó cũng cho phép họ tham khảo lại kinh nghiệm của bản thân để hiểu những cách tốt nhất để đối phó với các vấn đề. Với một vai trò yêu cầu cao như vậy, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho bất cứ điều gì.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!