Tổng hợp

Giám định di chúc, giám định chữ ký trong di chúc như thế nào?

Tôi có nghi ngờ về bản di chúc của người đã chết là giả mạo thì xin hỏi thủ tục giám định là như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi có nghi ngờ về bản di chúc của người đã chết là giả mạo thì xin hỏi thủ tục giám định là như  thế nào? 

Bạn đang xem: Giám định di chúc, giám định chữ ký trong di chúc như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật, di chúc là một văn bản, thể hiện ý chí, ý nguyện của người có tài sản, để lại tài sản của mình cho một hay nhiều cá nhân, tổ chức nào đó. Di chúc phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm người lập di chúc qua đời.

Về nguyên tắc, bản di chúc phải bảo đảm những nguyên tắc cơ quan sau đây: Do chính người có tài sản lập, trong trạng thái tinh thần minh mẫn, tự nguyện (không bị ai ép buộc). Ngoài ra, về hình thức phải rõ ràng, không bị tẩy sửa, có chữ ký hay dấu lăn tay của người lập di chúc, nội dung di chúc không được trái với qui định của pháp luật…

Để chứng minh một tờ di chúc là giả mạo hay “không có giá trị”, người ta thường tìm ra một trong những “kẽ hở” liên quan đến những vấn đề như tôi nói ở trên. Chẳng hạn như chứng minh tại thời điểm lập di chúc, người viết di chúc không còn minh mẫn; câu chữ trong tờ di chúc mâu thuẫn, khó hiểu, bị sửa chữa, bôi xóa; chữ ký trong tờ di chúc không phải là chữ ký của người lập di chúc 

Chứng minh các vấn đề trên, có nhiều nội dung không nhất thiết phải cần giám định như câu hỏi của bạn. Thông thường, đối với di chúc người ta chỉ giám định chữ ký hay dấu vân tay mà thôi. Còn chữ viết thì không mang ý nghĩa quan trọng, vì người lập di chúc có thể nhờ người khác viết hộ 

Lut sư tư vn pháp lut trc tuyến qua tng đài:     

Còn việc giám định sẽ được thực hiện ở giai đoạn vụ việc đã đưa ra tòa án. Khi đó, bên phản bác giá trị của bản di chúc sẽ phải làm Đơn yêu cầu giám định gửi cho Tòa án. Trên cơ sở đó, Tòa án sẽ ra quyết định trưng cầu giám định – chẳng hạn là đối với chữ ký trên tờ di chúc. Thông thường, cơ quan giám định là cơ quan thuộc Bộ công an, của Nhà nước.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!