Tổng hợp

Đối tượng được miễn, tạm hoãn học giáo dục quốc phòng mới nhất

Tìm hiểu về môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh? Đối tượng được miễn, tạm hoãn học giáo dục quốc phòng? Vai trò, tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng và an ninh?

Bạn đang xem: Đối tượng được miễn, tạm hoãn học giáo dục quốc phòng mới nhất

Trong nhiều năm qua, từ khi có Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên phạm vi cả nước đang có những bước phát triển mới và bên cạnh đó thì cũng đã đạt được kết quả tích cực. Công tác bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng và an ninh cho các đối tượng cũng đang được triển khai một cách tích cực, chủ động, bằng nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Các đối tượng được bồi dưỡng cũng vì thế mà đã được mở rộng, chất lượng cũng được nâng lên. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đối tượng được miễn, tạm hoãn học giáo dục quốc phòng mới nhất.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 

Căn cứ pháp lý: Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH.

1. Tìm hiểu về môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh:

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là rất cần thiết. Trong quá trình học tập, các chủ thể là những người học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ vừa được trang bị kiến thức lý thuyết, vừa được rèn luyện các kỹ năng thực hành.

Qua những khó khăn và vất vả khi học thực hành môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên đã có những trải nghiệm quý báu về tình đoàn kết, tính kỷ luật và nhiều kỹ năng khác, sinh viên cũng từ đó hiểu và chia sẻ với những vất vả khó khăn của những người lính khi huấn luyện. Qua quá trình đó cũng sẽ giúp sinh viên có thể hiểu tin yêu và tin tưởng vào sức chiến đấu của Quân đội, sinh viên cũng sẽ đặt nền móng vững chắc để nhằm có thể phát triển bản thân theo đúng khả năng của mình, sau đó là sinh viên sẽ có thể cống hiến cho đất nước dù đang làm việc ở bất cứ lĩnh vực gì.

Tri thức trong giai đoạn hiện nay chính là nền tảng tạo nên sức mạnh và vị thế của một quốc gia. Sinh viên cũng sẽ là nền tảng tri thức để giúp phát triển đất nước trong tương lai. Tuy nhiên, mỗi sinh viên đều sẽ cần có sự định hướng một cách đúng đắn, nhà nước ta cũng cần xây dựng được niềm tin cho sinh viên với những vấn đề của xã hội và đất nước, trước hết là xây dựng niềm tin vào khả năng chiến đấu thắng lợi của Quân đội ta.

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là một môn học rất đặc biệt, có tính cấp bách và lâu dài. Vai trò của đội ngũ giảng viên giảng dậy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là không thể phủ định trong thời điểm hiện tại và cả trong tương lai. Một trong những vai trò quan trọng của đội ngũ giảng viên đó là truyền cảm hứng từ những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đôi Cụ Hồ thông qua hình ảnh những người Thầy mặc áo Lính.

Học tập và rèn luyện tại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, giúp sinh viên hiểu hơn về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên cũng thông qua đó sẽ được bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Các học sinh và sinh viên cũng từ đó sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Quốc phòng và An ninh, được tìm hiểu các loại súng vũ khí chiến đấu và chiến thuật quân sự cơ bản trên thao trường và hơn hết là các bạn học sinh, sinh viên sẽ có những bài học về tình yêu quê hương, tổ quốc. Những giờ học thực sự khó khăn với sinh viên đa phần những ai tham gia thì đều cũng thấy vui vì đã được trải nghiệm cảm giác của người chiến sĩ thực thụ. Các bạn học sinh, sinh viên cũng đã nhận được sự hướng dẫn của thầy cô, sự quan tâm chia sẻ của các bạn bè, sinh viên và cũng đã từng bước trưởng thành hơn trong cuộc sống.

2. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học giáo dục quốc phòng:

Ngày 8 tháng 9 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23 tháng 10 năm 2015

Theo đó, có 3 đối tượng được miễn học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh gồm: Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp; Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh tương ứng với trình độ đào tạo; Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh, gồm: học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự là các trường hợp sau: Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; Học sinh, sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành; Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

Đối tượng được tạm hoãn học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh gồm: Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị; học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Các quy định trên được thể hiện chi tiết trong điều 4 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH:

“Điều 4. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN

1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

a) Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.”

Thông tư cũng nêu rõ, Giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục xem xét tạm hoãn học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng quy định trên. Hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

3. Vai trò, tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng và an ninh:

Mỗi chúng ta cần nắm rõ tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng đối với đời sống, cụ thể:

– Môn học giáo dục quốc phòng an ninh như đã phân tích cụ thể bên trên là một môn học có vai trò cao trong việc giúp các bạn học sinh, sinh viên khơi dậy lòng yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, khiến nhân dân ta sẽ có một niềm tin vững chắc vào Đảng và Nhà nước.

– Môn học giáo dục quốc phòng an ninh giúp tăng cường sự đoàn kết trong nhà trường và giữa sinh viên, giữa những mối quan hệ khác.

– Môn học giáo dục quốc phòng an ninh góp phần đẩy mạnh việc thực hiện giáo dục toàn diện cho người dân, tạo điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực cho thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước có một ý chí, đạo đức trong sáng, kiên cường.

– Môn học giáo dục quốc phòng an ninh giúp rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tu dưỡng phẩm chất, tác phong nghiêm túc trong học tập.

– Qua các giờ học lý luận của môn học giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh sinh viên có thể nhận thức được quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân.

– Qua các giờ học lý luận của môn học giáo dục quốc phòng an ninh, học sinh sinh viên có những nhận thức đúng đắn về âm mưu và các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch.

– Những giờ học thực hành cũng sẽ giúp trang bị cho học sinh sinh viên kỹ năng về đội ngũ đội hình, chiến thật sử dụng các loại vũ khí (như súng, lựu đạn,..), các kỹ thuật cơ bản để nhằm mục đích có thể phân biệt, phòng tránh khi có kẻ thù sử dụng vũ khí để thực hiện việc tấn công.

– Môn học giáo dục quốc phòng an ninh hướng các bạn học sinh sinh viên làm việc với nguyên tắc kỷ cương, hoàn thiện kỹ năng sống của bản thân.

Như vậy, ta thấy rằng, việc giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh trong giai đoạn hiện nay là một hoạt động rất đúng đắn và có ý nghĩa, đáp ứng hai yêu cầu chính: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!