Tổng hợp

Chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thuốc lá rất có hại cho sức khỏe của con người nên nhà nước luôn có chính sách trong việc phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Chính vì vậy, Nhà nước mới có những chính sách về phòng, chống tác hại của thuốc lá được quy định tại Điều 4 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo đó, xã hội hóa các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bạn đang xem: Chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Áp dụng chính sách thuế phù hợp để giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá. Đối với mặt hàng thuốc lá nên có những chính sách, những quy định về thuế cho phù hợp như đánh thuế cao vào mặt hàng này để hạn chế việc sử dụng thuốc lá, buôn bán thuốc lá…

Quy hoạch kinh doanh thuốc lá phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, phù hợp với việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu về tác hại của thuốc lá, các phương pháp cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu và sản xuất thuốc cai nghiện thuốc lá; hợp tác, tài trợ cho phòng, chống tác hại của thuốc lá; người sử dụng thuốc lá tự nguyện cai nghiện thuốc lá.

Có những đối tượng đã sử dụng thuốc lá quá nhiều nên không thể cai được nên dẫn đến tình trạng bị nghiện. Chính vì vậy, nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ cai nghiện thuốc lá, hay có các phương pháp giúp người nghiện có thể cai hoặc hạn chế việc sử dụng thuốc lá.

  Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trồng cây thuốc lá, sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá chuyển đổi ngành, nghề.

Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!