Tổng hợp

Chấm dứt hợp đồng đại diện thương mại theo Luật thương mại

Luật Thương mại năm 2005 quy định hai trường hợp chấm dứt hợp đồng đại diện theo hai trường hợp.

Điều 144 Luật Thương mại năm 2005 quy định về thời hạn đại diện cho thương nhân:

1. Thời hạn đại diện do các bên thoả thuận.

Bạn đang xem: Chấm dứt hợp đồng đại diện thương mại theo Luật thương mại

2. Trường hợp không có thoả thuận, thời hạn đại diện chấm dứt khi bên giao đại diện thông báo cho bên đại diện về việc chấm dứt hợp đồng đại diện hoặc bên đại diện thông báo cho bên giao đại diện về việc chấm dứt hợp đồng.

3. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên giao đại diện đơn phương thông báo chấm dứt hợp đồng đại diện theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bên đại diện có quyền yêu cầu bên giao đại diện trả một khoản thù lao do việc bên giao đại diện giao kết các hợp đồng với khách hàng mà bên đại diện đã giao dịch và những khoản thù lao khác mà đáng lẽ mình được hưởng.

4. Trường hợp thời hạn đại diện chấm dứt theo quy định tại khoản 2 Điều này theo yêu cầu của bên đại diện thì bên đại diện bị mất quyền hưởng thù lao đối với các giao dịch mà đáng lẽ mình được hưởng nếu các bên không có thoả thuận khác.”.

Theo quy định trên thì hợp đồng đại diện thương nhân có thể  chấm dứt theo hai trường hợp:

– Thứ nhất, hợp đồng chấm dứt do hết thời hạn thỏa thuận, khi đó các bên phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của hợp đồng.

– Thứ hai, hợp đồng chấm dứt trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn. Khi đó, hợp đồng sẽ chấm dứt khi một trong hai bên thông báo cho bênkia biết về việc chấm dứt hợp đồng. Trường hợp hợp đồng chấm dứt theo yêu cầu của bên giao đại diện, thì bên đại diện có quyền yêu cầu bên giao đại diện trả một khoản thù lao do việc giao kết hợp đồng với khách hàng mà bên đại diện đã giao dịch và những khoản thù lao khác mà mình được hưởng; Trường hợp nếu hợp đồng chấm dứt theo yêu cầu của bên đại diện, thì bên đại diện bị mất quyền hưởng thù lao với các giao dịch mà mình được hưởng.

Bên cạnh đó, việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền hay hợp đồng đại diện thương mại có thể được chấm dứt do công việc đã hoàn thành trước thời hạn hoặc chấm dứt do một trong hai bên mất tư cách thương nhân theo quy định tại Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!