Tổng hợp

Bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất (Mẫu số 11-KNĐ)

Khái quát chung về bản nhân xét đảng viên dự bị? Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất hiện nay? Hướng dẫn viết bản nhận xét đảng viên dự bị?

Tổ chức chính trị của Đảng là những tổ chức đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đưa ra các chính sách đường lối để không ngừng phát triển đất nước; do đó những người hoạt động trong các tổ chức của đảng phải là những người có năng lực, là những người đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ tốt và tác phòng làm việc nghiêm chỉnh. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào các tổ chức của Đảng như chi bộ, đảng bộ có thể tìm kiếm những con người như vậy; một trong những cơ sở tim ra những người đảng viên xuất chúng như vậy đó là dựa vào các bản nhận xét đảng viên dự bị. Vậy bản nhận xét đảng viên dự bị là gì? và bao gồm những nội dung gì?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7:

Bạn đang xem: Bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất (Mẫu số 11-KNĐ)

1. Khái quát chung về bản nhân xét đảng viên dự bị:

1. Bản nhận xét là gì?

Bản nhận xét là một loại biểu mẫu mà người sử dụng đê nhận xét, đánh giá đ về các ưu điểm cũng như nhược điểm của đối tượng được đánh giá, để làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến của mình đối với đối tượng được nhân xét được. Bản nhân xét được sử dụng nhiều tại các đơn vị công tác, làm việc. Mục đích của việc này là đánh giá khách quan năng lực của nhân viên trong doanh nghiệp hay các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập để có những giải pháp cho việc đào tạo, bổ sung, thay thế đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của một đơn vị nhất định.

1.2. Đảng viên dự bị là ai?

Theo điều 5 của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam có quy định:

“1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

2. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.”

Như vậy theo như quy định trên thì Đảng viên sau khi đã được kết lạp vào đảng thì Đảng viên sau phải trải qua 12 tháng trong thời kỳ dự bị, trong khoảng thời thời gian đảng viên được gọi là đảng viên dự bị, trong khoảng thời gian này đảng viên dự bị sẽ tự rèn luyện và phấn đấu, qua đó họ sẽ rút ra những kinh nghiệm/bài học, những điều bản thân còn thiếu sót và nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Sau thời gian dự bị thì sẽ được chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp dựa trên những nhận xét đánh giá đảng viên dự bị trong 12 tháng dự bị, nếu đảng viên dự bị không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

1.3. Bản nhân xét đảng viên dự bị là gì?

Từ những phân tích trên ta có thể hiểu bản nhận xét đảng viên dự bị là: một loại biểu mẫu của những người có thẩm quyền đưa ra nhận xét, đánh giá đảng viên dự bị một cách khách quan dựa trên các hoạt động và phẩm chất, thái độ, phong cách làm việc,… để làm một trong các cơ sở đưa ra quyết định xét công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.

Trong bất kỳ một tổ chức chính trị nào thì yếu tố con người luôn luôn là nòng cốt giúp tổ chức phát triển và đối với các tổ chức của đảng cũng như vậy

Trong cơ cấu hoạt động của Đảng thì đảng viên những con người lao động trí óc biểu hiện cho ánh sáng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là những người lãnh đạo, là đầu tàu đi trước xây dựng thực hiện các nhiệm vụ, chính sách và đường lối của đảng và nhà nước tới toàn bộ nhân dân trong một đơn vị nhất định đem lại những lợi ích thiết thực cho đất nước. Để trở thành một đảng viên chính thức thì cá nhân cần phải trải qua thời kỳ là một đảng viên dự bị.

Bản nhận xét đảng viên dự bị là một phần không thể thiếu trong hoạt động của chi bộ, Đảng bộ trong việc lựa chọn ra những người đảng viên có năng lực để phát huy hiểu quả hoạt động của tổ chức. Để có được những nội dung nhận xét đày đủ, chính xác và đúng đắn trong suốt khoảng thời gian hoạt động thì đảng viên dự bị sẽ được một Đảng viên chính thức chịu trách nhiệm quản lý. Trong thời gian này Đảng viên chính thức sẽ sinh hoạt cùng với đảng viên dự bị để theo dõi, giám sát từng hoạt động của đảng viên dự bị và đưa ra bản nhận xét cuối cùng về đảng viên dự bị.

Bản nhận xét Đảng viên dự bị sẽ là bản đánh giá, nhận xét đảng viên dự bị là đối tượng nhận xét trong suốt quá trình hoạt động, học tập và làm việc tại đơn vị nơi họ được phân công.

Bản nhận xét đảng viên dự bị sẽ được coi cơ sở quan trọng thể hiện khách quan đánh giá về đạo đức, thái độ, phẩm chất, phong cách làm việc công việc, sinh hoạt của đảng viên dự bị. Đây chính là văn bản để đánh giá toàn diện nhất các ưu điểm và nhược điểm của đảng viên dự bị trong suốt quá trình hoạt động và rèn luyện bản thân tại đơn vị. Có thể hiểu theo một cách cụ thể và đơn giản thì bản nhận xét đảng viên chính là giấy tờ quan trọng để đưa ra những nhận xét, đánh giá chính xác và khách quan nhất trong việc đưa ra quyết định đảng viên dự bị trở thành một đảng viên chính thức.

2. Mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất hiện nay:

Dưới đây là mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất năm 2022:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi uỷ  ……..

Đảng uỷ ……..

Tên tôi là: ………..Sinh ngày….tháng….năm….

Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …

Đang sinh hoạt tại chi bộ ……..

Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị …………phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

– Phẩm chất chính trị:

+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

– Đạo đức lối sống:

+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Năng lực công tác:

+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thần học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.

– Quan hệ quần chúng:

+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Khuyết điểm:

– Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

– Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ

                                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết bản nhận xét đảng viên dự bị:

Khi tiến hành viết bản nhận xét đảng viên dự bị chúng ta chi bản nhận xét ra làm ba phần giống như viết một bài văn dự thi THPT Quốc gia đó là: Phần mở đầu; phần nội dung và phần kết thúc. Cụ thể ta sẽ đi vào nghiên cứu từng phần một

Thứ nhất, Phần mở đầu:

– Ở phần mở đầu khi tiến hành viết bản nhận xét đảng viên dự bị chúng ta cần gi đầy đủ nội dung căn bản như kính gửi chi bộ mà nơi đối tượng trong bản nhận xét đang hoạt động, học tập và làm việc.

– Tiếp theo là phần giới thiệu về đảng viên dự bị, khi viết cần phải có đầy đủ thông tin cá nhân cơ bản như là: Họ và tên đầy đủ, chi bộ đang hoạt động, học tập và làm việc, thời gian được phân công theo dõi giám sát đối với đảng viên dự bị là đối tượng của bản nhận xét.

Lưu ý ở phần này khi viết cần phải viết đầy đủ thông tin chính xác và ngắn gọn tránh tình trạng lan man quá dài ở phần mở đầu.

Thứ hai, Phần nội dung chính:

Ở phần này khi viết người viết phải có đầy đủ những nhận xét về những ưu điểm và nhược điểm của đảng viên dự bị là đối tượng của bản nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của đảng viên chính thức về đảng viên dự bị.

Về ưu điểm sẽ được chia thành từng nội dung nhất định, gồm các mục:

– Phần tư tưởng chính trị.

– Phần đạo đức lối sống.

– Phần trách nhiệm đối với công việc được giao.

– Phần tổ chức kỷ luật.

Về phần nhược điểm cần viết thành một nội dung lớn hoặc có thể chia thành hai mục là khuyết điểm và lưu ý.

Thứ ba, Phần kết thúc:

Đây chính là phần cuối cùng của bản nhận xét đảng viên dự bị. Thông thường. phần này sẽ theo khuôn mẫu, các bạn có thể tham khảo tại phần mẫu ở trên. Phải có chữ ký của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

Trên đây, là những thông tin cơ bản về Bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất (Mẫu số 11-KNĐ) đã được chúng tôi tìm hiểu qua các tài liệu có liên quan và hiểu biết của mình; qua đó giúp người đọc có thêm sự hiểu biết về Bản nhận xét đảng viên dự bị mới nhất (Mẫu số 11-KNĐ), hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn, mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ với công ty AZ Solutions theo thông tin liên lạc được cập nhật trong bài viết, chúng tôi với đội ngũ nhân viên trẻ sôi nổi đầy nhiệt huyết sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!