Tổng hợp

Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện

Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện 2022? Hướng dẫn làm bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện?

Bạn đang xem: Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện

Mỗi Đảng viên khi đứng vào hàng ngũ Đảng không ngừng học tập và tiếp thu những đường lối chính sách chủ trương và chỉ đạo của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong mỗi Nghị quyết của Đảng đề ra qua mỗi kì đại hội các Đảng viên sẽ cần phải làm bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện. Vậy cụ thể để biết Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện viết như thế nào? Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể nhất cho bạn đọc.

Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại:

1. Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện là gì?

Qua mỗi kì đại hội của tỉnh hay huyện được tổ chức thì việc thực hiện theo nghị quyết của Đảng rất quan trọng đây là một trong những định hướng cho việc phát triển đất nước, là những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng qua đó thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thông qua bài thu hoạch về học tập nghị quyết này chúng ta có thể nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này thời gian qua việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, có nhiều đổi mới, góp phần làm nên những thành tựu to lớn. Sau khi kết thúc kì đại hội đảng thì đảng viên cần viết bài thu hoạch, nội dung bài viết sau sẽ đưa ra mẫu bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện để làm gì? 

Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện được dùng với mục đích đúc kết lại những kiến thức và hiểu biết khi được tham gia trong quá trình học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện của mỗi cá nhân Đảng viên tham gia học tập.

3. Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện:

BÀI THU HOẠCH
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh…….. lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

– Họ và tên: ………..

– Sinh hoạt tại chi bộ: ……..

Sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh………… lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi viết bản thu hoạch một số nội dung sau đây:

I. THU HOẠCH NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC QUÁN TRIỆT

Qua nghe 5 chuyên đề do các báo cáo viên báo cáo và tài liệu do Ban tổ chức phát, bản thân tôi thống nhất cao với những phân tích, đánh giá cũng như các nội dung mà các báo cáo viên đã trình bày.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Về kết cấu

Nghị quyết gồm có 2 phần, gồm:

+ Phần 1: Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh………… lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Phần 2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Về nội dung

+ Nhìn tổng quát thì Nghị quyết Đại hội VIII kế thừa và phát triển Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Mục tiêu tổng quát được xác định:

…………

+ Nghị quyết Đại hội XXII đề ra chỉ tiêu cụ thể trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh); cụ thể như sau:

1.Các chỉ tiêu về kinh tế

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh………… lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu sau:

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm.

(2) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95 nghìn tỷ đồng.

(3) Thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 11 nghìn tỷ đồng.

(4) Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 khoảng 370 triệu USD.

(5) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% xã nông thôn mới kiểu mẫu.

(6) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%.

(7) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30%.

(8) Số lao động được tạo việc làm bình quân 25 nghìn người/năm (trong đó có việc làm mới tăng thêm 4.700 lao động/năm). Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh dưới 2%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 21,6%.

(9) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5-2%/năm.

(10) Đến năm 2025, có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế chiếm 95% dân số.

(11) Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 khoảng 48%.

(12) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%; tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch theo Quy chuẩn quốc gia trên 60%.

(13) Duy trì tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn 100%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý ở đô thị đến năm 2025 đạt 98%.

(14) Giữ vững 100% xã, phường, thị trấn hằng năm đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

(15) Phát triển đảng viên mới tăng 3 – 4%/năm so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh đầu nhiệm kỳ.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh………… lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- 95% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ dưới 2% (tính bình quân 05 năm).

2- 100% tổ chức cơ sở đảng và 100% đảng viên học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng (tính bình quân 05 năm).

3- 100% tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

4- 100% TCCSĐ trong doanh nghiệp lãnh đạo thực hiện đúng quy định của Nhà nước về nộp thuế, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; không để xảy ra đình công, lãn công.

5- 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định hàng năm; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ bình quân 5 năm dưới 1%.

6-Kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

7- Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn đáp ứng nhu cầu trong Khối (bình quân năm mở 02 lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng, 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4; trong nhiệm kỳ phối hợp mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng).

8- Trên 95% các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB, Công đoàn cơ sở).

2. Các chỉ tiêu về xã hội

……….

3. Các chỉ tiêu về môi trường

……..

4. Các chỉ tiêu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh

……..

3. Về nhiệm vụ và giải pháp

………..

III. LIÊN HỆ THỰC TIỄN

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của tỉnh…………, bản thân liên hệ với vị trí công tác như sau:

1. Về địa phương nơi cư trú

………..

2. Về phía đơn vị

……..

3. Về bản thân

……….

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội VIII gắn với Nghị quyết đại hội của cơ quan, đơn vị

……….

2. Đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh

……….

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

………, ngày … tháng … năm 2021

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

4. Hướng dẫn làm bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện:

Theo dõi bài thu hoạch như trên chúng ta có thể rút ra đươc cách viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện thì trước tiên cần phải tuân thủ được các quy định về hình thức của văn bản theo quy định cụ thể:

– Bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện phải được viết tay trên khổ giấy A4 trong đó có ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và người viết bài thu hoạch sẽ ký tên vào bài thu hoạch sau khi viết.

– Trong bài thu hoạch cần phải có nhận xét, đánh giá và ký xác nhận của thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

– Nội dung của bài thu hoạch cần có những nội dung:

+ Đảng Cộng Sản Việt Nam được trình bày ở phía trên góc phải của trang giấy, phía dưới là ngày tháng năm viết bài thu hoạch;

+ Phía trên cùng góc trái của trang giấy là thông tin về Đảng bộ, chi bộ;

+ Tên của bài thu hoạch, cụ thể là: Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tên của bài thu hoạch được căn giữa của trang giấy;

+ Thông tin của người viết bài thu hoạch gồm: Họ và tên; chức vụ Đảng; chức vụ chính quyền, đoàn thể; đơn vị công tác; sinh hoạt tại chi bộ nào;

+ Tiếp đó sẽ là phần câu hỏi và phần trả lời của người viết bài thu hoạch; trong phần trả lời này thì người viết sẽ trả lời chi tiết theo nội dung câu hỏi đã được đặt ra bằng những kiếm thức bản thân đã tiếp thu được trong quá trình học tập nghị quyết đại hội đảng và phần liên hệ bản thân trong việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ huyện.

Lưu ý khi viết:

– Việc viết thu hoạch sau hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 là một yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện;

– Kết quả nhận thức sau học tập các nội dung của Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cấp ủy, địa phương, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

– Đảng ủy, chi ủy lựa chọn nội dung viết thu hoạch phù hợp với đối tượng và triển khai viết thu hoạch ngay sau khi kết thúc việc học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết ở Đảng bộ, chi bộ cơ sở;

– Ban tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham mưu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chỉ đạo tổ chức viết thu hoạch đạt kết quả và tổ chức đánh giá kết quả viết thu hoạch học tập Nghị quyết.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!