Tổng hợp

Ảnh hàng không là gì? Quy định về dữ liệu ảnh hàng không?

Ảnh hàng không (Aeronautical photo data) là gì? Ảnh hàng không tiếng Anh là gì? Quy định về dữ liệu ảnh hàng không?

Ảnh hàng không là ảnh được chụp từ các máy bay. Mang đến các cách thức được thực hiện. Cũng như xây dựng ý nghĩa gắn với hoạt động đo đạc và bản đồ. Với các góp chụp khác nhau mang đến chất lượng trong hình ảnh tiếp nhận. Cũng như mang đến hiệu quả phản ánh đặc điểm quan tâm. Trên các phương tiện bay và có được góc nhìn từ trên cao. Dữ liệu thu được và tập hợp lại có ý nghĩa trong công tác quản lý và tiến hành các hoạt động của quốc gia. Khi đó, các dữ liệu được quy định cụ thể cho trách nhiệm của chủ thể khác nhau trong quản lý, khai thác.

Căn cứ pháp lý: Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018.

Bạn đang xem: Ảnh hàng không là gì? Quy định về dữ liệu ảnh hàng không?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:

1. Ảnh hàng không là gì?

Ảnh hàng không:

Các ảnh chụp từ máy bay còn được gọi là ảnh hàng không. Hoạt động này được thực hiện trong ý nghĩa đo đạc và bản đồ. Với sản phẩm tạo ra là các ảnh chụp với các góc khác nhau. Từ đó phản ánh chân thực đặc điểm của các khu vực khác nhau. Tiến hành gắn với ý nghĩa của công tác đo đạc. Khi ta có được các góc nhìn và phản ánh đặc điểm theo các cách thức khác nhau.

Ảnh hành không cùng với các cách đo đạc trực tiếp và gián tiếp khác cung cấp dữ liệu và thông tin cho đo đạc. Cùng với các kỹ thuật để chuyển đổi và thể hiện nó trên bản đồ. Các ý nghĩa được tiến hành trong tính chính xác cần thiết. Từ đó mới đảm bảo chất lượng đối với công tác quản lý nhà nước. Cũng như mang đến ứng dụng với các ngành và lĩnh vực khác nhau.

Dữ liệu ảnh hàng không:

Dữ liệu ảnh hàng không được thu nhận từ tàu bay. Với các cách thức tiến hành với kỹ thuật và máy móc hiện đại. Chụp lại và phản ánh đặc điểm khu vực trên ảnh. Chất lượng ảnh càng tốt càng mang đến dữ liệu chất lượng cho đo đạc và bản đồ. Cũng như các dữ liệu này trở thành nguồn tài sản. Được quản lý, sử dụng cũng như khai thác trong hoạt động quản lý nhà nước.

Với các trách nhiệm trong phân công và phối hợp với các chủ thể và tổ chức khác nhau. Họ là các chủ thể trong trách nhiệm được quy định. Ràng buộc phải đảm bảo triển khai hiệu quả công việc. Nội dung này được thể hiện ở quy định dữ liệu ảnh hàng không trong luật Đo đạc và bản đồ năm 2018.

Các ý nghĩa:

Ảnh hàng không được ghi nhận mục tiêu là tạo ra dữ liệu ảnh lập thể. Với các cung cấp thông tin, dữ liệu cho các công việc khác. Được coi là một bước phải thực hiện trong đo đạc và bản đồ. Gắn với công tác quản lý nhà nước của các chủ thể có thẩm quyền. Nhằm tạo mô hình để phục vụ quá trình đo đạc trong phòng thay thế thực địa. Mang đến cái nhìn chân thực với các tiêu chí quan sát, đánh giá khác nhau.

Kỹ thuật chụp ảnh cũng như các yêu cầu được thể hiện trong chuyên môn của chủ thể thực hiện. Trong đó, các ảnh được chụp chồng xếp liên tục lên nhau theo đường ziczac. Để mang đến các liên kết thể hiện trong ảnh chụp. Thấy được các thay đổi và khác  biệt trong các phạm vi và tọa độ địa lý khác nhau. Với một khu vực đo có thể lên tới hàng trăm cảnh chụp. Cung cấp chân thực nhất với hiệu quả của ý nghĩa thực hiện công việc.

Vì vậy để đảm bảo quá trình tạo ảnh lập thể cần bất kỳ một vị trí trên bề mặt thực địa. Thì phải được ghi nhận 2 lần ở 2 vị trí chụp khác nhau. Với các bước thực hiện nhiều lần để lấy được các phản ánh chân thực nhất. Cũng như sự khác biệt có thể được thể hiện. Nên độ chồng phủ dọc thường quy định là 60% và chồng phủ ngang là 20-30%. Đây là giá trị tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu trên.

2. Ảnh hàng không tiếng Anh là gì?

Ảnh hàng không tiếng Anh là Aeronautical photo data.

3. Quy định về dữ liệu ảnh hàng không?

Dữ liệu này mang đến ý nghĩa đối với đo đạc và bản đồ. Trong hoạt động sử dụng làm thông tin cung cấp. Từ đó mà các chủ thể quản lý có cơ sở phân tích, phác họa trên bản đồ. Các dữ liệu này là sản phẩm có ý nghĩa trong giá trị quốc gia. Trong đó, phải đảm bảo các công việc được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Từ đó mang đến các hiệu quả trong trách nhiệm xây dựng. Cũng như mang đến hiệu quả trong đo đạc và bản đồ nói chung.

Các nội dung về Dữ liệu ảnh hàng không được quy định tại Điều 13 trong Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018. Cụ thể là:

“Điều 13. Dữ liệu ảnh hàng không

1. Dữ liệu ảnh hàng không được thu nhận từ tàu bay. Việc thu nhận dữ liệu ảnh hàng không phải được Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền trước khi thực hiện để bảo đảm không chồng chéo; không thu nhận dữ liệu ảnh hàng không khi đã có dữ liệu phù hợp.

2. Việc quản lý hoạt động bay dân dụng phục vụ thu nhận dữ liệu ảnh hàng không được thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch bay chụp ảnh hàng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh hàng không trong cả nước.

4. Bộ Quốc phòng xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch bay chụp ảnh hàng không phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích khác do Chính phủ giao.

5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch bay chụp ảnh hàng không sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường; cung cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường một bộ bản sao dữ liệu ảnh hàng không trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành kế hoạch bay chụp.”.

Phân tích quy định:

Dữ liệu ảnh hàng không được thu nhận từ tàu bay. Thể hiện với cách thức tạo ra đối với dữ liệu. Quá trình này phản ánh với thực hiện chụp lại thực địa. Với các góc chụp khác nhau, thực hiện nhiều lần. Các dữ liệu ảnh đa dạng cung cấp thông tin trong lĩnh vực đo đạc. Dữ liệu này được quản lý, sử dụng đúng với múc đích thực hiện. Cũng như phải đảm bảo với chủ thể tiến hành theo quy định. Mang đến hiệu quả của các công tác từ đầu đến khi hoàn thành bản đồ. 

Việc thu nhận dữ liệu ảnh hàng không phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Từ đó mới thực hiện triển khai trong quản lý và khai thác phân tích trên thực tế. Các chủ thể có thẩm quyền được xác định là: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền. Gắn với các cơ quan là các tính chất thực hiện cụ thể theo địa giới hành chính. Công việc phê duyệt phải được tiến hành trước khi thực hiện để bảo đảm không chồng chéo. Hướng đến đúng chủ thể và công việc thực hiện.

Không thu nhận dữ liệu ảnh hàng không khi đã có dữ liệu phù hợp. Tức là phải thực hiện với các dữ liệu chưa có sẵn. Các dữ liệu được xây dựng mới có ý nghĩa trong công việc thực hiện. Là một trong các bước ban đầu để xây dựng thành công bản đồ với quá trình đo đạc.

Với hoạt động bay dân dụng:

Các hoạt động bay được tổ chức và thực hiện với quy định của luật này. Hướng đến các công việc thực hiện trong ý nghĩa cụ thể. Tuy nhiên, máy bay còn thực hiện với hoạt động bay dân dụng. Nên trong trường hợp các hoạt động bay dân dụng nhưng hướng đến mục đích thu dữ liệu ảnh hàng không phải tuân thủ theo luật liên quan. Do đó:

Việc quản lý hoạt động bay dân dụng phục vụ thu nhận dữ liệu ảnh hàng không được thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng. Các hoạt động đảm bảo gắn với các quy định tương ứng. Tính chất của quá trình bay với các thiết bị, tổ chức của hàng không dân dụng phải được tuân thủ quy định của luật liên quan.

Các chủ thể trong trách nhiệm được xác định đều tổ chức triển khai kế hoạch bay chụp trong phạm vi quản lý của mình. Hướng đến các xác định trách nhiệm cụ thể cho các chủ thể. Bên cạnh những phối hợp với cơ quan khác để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện với các phạm vi cho các mục đích phổ thông. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch bay chụp ảnh hàng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh hàng không trong cả nước. Trong đó, phối hợp với các chủ thể khác trong từng phạm vi công việc cụ thể. Như thực hiện ở các đơn vị hành chính khác nhau cần phối hợp với cơ quan nào. Mang đến các hiệu quả đối với thu về dữ liệu ảnh trên phạm vi hành chính khác nhau hiệu quả.

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng:

Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch bay chụp ảnh hàng không phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích khác do Chính phủ giao. Gắn với các công việc trong tính chất được phân công cụ thể. Và đảm bảo cho tính chất chuyên môn được đáp ứng. Ở đó, Bộ quốc phòng độc lập thực hiện với các mục đích này. Đảm bảo hiệu quả trong công tác tiến hành cũng như chất lượng kết quả của dữ liệu ảnh thu được. Gắn với tiếp cận và triển khai đặc biệt hoạt động của tính chất quốc phòng, an ninh.

Trách nhiệm xác định với các tổ chức khác:

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phối hợp với chủ thể khác trong tính chất công việc cụ thể. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch bay chụp ảnh hàng không sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đảm bảo hiệu quả trong phối hợp gắn với trường hợp nhiệm vụ cụ thể.

Cung cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường một bộ bản sao dữ liệu ảnh hàng không trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành kế hoạch bay chụp. Đảm bảo các kết quả của công việc thực hiện phải được các chủ thể tiếp nhận. Với phản ánh chất lượng thực hiện trong hoạt động phối hợp.

Đăng bởi: AZ Solutions

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!